Hailuoto-sillan rakentaminen aloitettaneen noin vuoden kuluttua – siltayhteyden toteuttajat valittu

Havainnekuva Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille tulevasta tieyhteydestä Hailuotoon. Kuva: Väylävirasto/Sitowise

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hailuodon Gap -konsortiossa on GRK mukana infrarakentajana sekä Afry Finland Oy, Plaana Oy ja Insinööritoimisto Ponvia Oy suunnittelijoina. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 96 miljoonaa euroa.

Hailuodon hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Hanke koostuu kahdesta vaiheesta, eli kehitys- ja toteutusvaiheesta. Kehitysvaihe alkaa keväällä 2022. Allianssiurakoille tyypilliseen tapaan toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään erillinen päätös ja toteutusvaiheen sopimus myöhemmin.

Kiinteä maantieyhteyden on tarkoitus parantaa Hailuodon saavutettavuutta. Rakennettavan yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat.

Suunnitteluvaihe käyntiin heti

Mittava hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

”Hienoa päästä valitun allianssikumppanin kanssa yhdessä kehitysvaiheeseen, jossa voimme hyödyntää sekä suunnittelijan, urakoitsijan että tilaajan osaamista hankkeen parhaaksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

”Allianssikumppaneiden tiimi hitsautui yhteen jo tarjousvaiheessa. Tästä on hienoa jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä Väyläviraston kanssa”, sanoo projektipäällikkö Jaakko Mäkelä GRK Infra Oyj:stä.

Hailuoto-hankkeen kehitysvaihe alkaa, kun sopimus allekirjoitetaan maaliskuun 2022 loppupuolella. Kehitysvaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Valmis tieyhteys 2025

Väylävirasto tekee tämän jälkeen erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Toteutusvaiheeseen, eli varsinaisiin rakennustöihin, voidaan siirtyä, kun hanketta koskeva vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025.

Lue myös