Ympäristötekojen Oulu

Oulussa viedään kiertotalousosaamista eri ikäryhmille ja toimijoille
Tekoäly lisää viihtyvyyttä Länsituulen koulussa
Earth Hour jälleen lauantai-iltana – Oulu kannustaa kaupunkilaisia mukaan
Kiertotalous on Oulun kaupungilla tärkeässä roolissa – tiekartta määrittää polkua eteenpäin, myös kansainvälisesti
Oulun Energia lisää merkittävästi aurinkovoimainvestointejaan
Biojätteet lajiteltava myös pientaloissa viimeistään kesällä – Kiertokaarella infotilaisuuksia eri puolilla Oulua
Tapahtumien kestävyysinnovaatiot ja tulevaisuuden näkymät esillä Oulussa
Oulun leikkipuistot ilahduttavat kaikenikäisiä leikkijöitä – ylläpidossa hyödynnetään myös kiertotaloutta
Oululaisten lajittelutottumuksissa vielä petrattavaa – tarvitaan lisää opastusta, kannustusta ja asennetta
Oulun Ympäristöohjelman yksi tavoite: Luonto kaikkien saavutettavaksi
Meneillään jälleen energiansäästöviikko – oppilaille eväitä arkeen Kestävän tulevaisuuden opinvirrasta