Oulussa viedään kiertotalousosaamista eri ikäryhmille ja toimijoille

Petteri Tuuttila, Jussi Tomberg, Vilma Nikkanen ja Tapio Siikaluoma toteuttivat Oulun kaupungilla ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta. Kuva: Merja Haukipuro

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on saanut valmiiksi hankkeen, jossa keskityttiin massa- ja materiaalikoordinaation kehittämiseen. Selvityksessä saatuja hyviä käytännön toimia halutaan hyödyntää myös ympäristöohjelmassa. Käytännöt ovat osa myös kiertotalouden tiekartan toimenpiteitä.

Hankkeessa tuotettiin Oulun kaupunkiorganisaation materiaali- ja massavirtaselvitys sekä hallinta- ja hyötykäyttösuunnitelma. Keinoja voidaan hyödyntää osana Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen edistäminen.

”Maarakentamisessa voidaan uusiokäyttää kivimateriaalia muun muassa meluvalleissa. Lisäksi hiekoitushiekkaa on järkevää hyödyntää kierrätykseen”, kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma antaa esimerkin kiertotaloudesta maamassojen osalta.

Hankkeessa selvitettiin myös mahdollisen digitaalisen massojenhallintatyökalun hankintaa Oulun kaupungin tarpeisiin.

”Tässä massa- ja materiaaliselvityksessä on selvinnyt, että Oulussa on uusikäytettävissä vajaa 300 000 tonnia ylijäämämaata, jota voidaan hyödyntää eri kohteisiin”, kiertotalousasiantuntija Petteri Tuuttila havainnollistaa.

Kiertotalousosaamista myös kouluihin

Yksi keskeisin tavoite on ollut edistää yhteistyötä niin Oulun kaupunkiorganisaation sisällä kuin myös alueellisesti naapurikuntien ja muiden yhteistyökumppanien välillä. Hankkeessa on tunnistettu myös uudenlaisia yhteistyön tapoja erityisesti Oulun kaupunkiympäristöpalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden välillä.

Opetukseen ja koulutukseen liittyvässä työpaketissa laadittiin kiertotalousosaamisen vuosiluokkaistetut osaamistavoitteet sekä uutta opetusmateriaalia. Nämä liitettiin osaksi Kestävän tulevaisuuden opinvirtaa, joka on Oulun päiväkodeissa ja kouluissa käytössä oleva kestävyyskasvatuksen polkumainen malli.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajina hankkeissa toimivat kehittäjäopettaja Jussi Tomberg ja projektiasiantuntija Vilma Nikkanen. Yhteistyön tuloksena syntyi myös erityisesti peruskoulun nuoremmille ikäluokalle suunnattu animaatiovideo, joka kerrontatyylillään haastaa lapsia ja nuoria pohtimaan kiertotalouden merkitystä.

Video on katsottavissa Kauhistelutaloudesta kiertotalouteen – Oulu on oppivin kiertotalouskaupunki! – YouTube

Fakta

Kaksivuotinen selvitys

– Massa- ja materiaalikoordinaation kehittäminen Oulun kaupungille -hanke toteutettiin 1.8.2022–30.4.2024.

– Hankkeen vastuullisena johtajana toimi kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.

– Hankkeen ohjausryhmänä Kaupunkiympäristöpalveluihin perustettu materiaalihallinnan ohjausryhmä, jossa on jäseniä Kaupunkiympäristöpalveluiden eri yksiköistä. Hankkeen hallinnoijana toimi Satu Pietola.

– Ympäristöministeriö myönsi yli miljoona euroa kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön. Oulun kaupunki on yksi avustuksen saajista hankkeellaan ”Massa- ja materiaalikoordinaation toimintamallin kehittäminen Oulun kaupungille”.

– Kokonaiskustannukset Oulun kaupungin massa- ja materiaalikoordinaation toimintamallin kehittämisessä reilut 83 000 euroa, josta puolet ympäristöministeriön rahoittamaa.

– lisätietoja Opinvirran kiertotalousosaamisen sivustoon pääsee tutustumaan https://www.ouka.fi/opinvirta/kiertotalous.