Tietomaa sai ministeriöltä tien päälle jatkorahoituksen – tiede jalkautuu jatkossa entistä laajemmin

Tietomaa tien päällä -hankkeen auto vieraili muun muassa Pudasjärven hirsikampuksella. Viime vuoden pilottikierroksen kaukaisin koulu oli Sarakylän koulu Pudasjärvellä. Kuva: Tietomaa

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tietomaa tien päällä -hankkeelle 200 000 euroa rahoitusta. Kuluvana lukuvuonna pilotoitua kiertuetoimintaa kehitetään ja toimialuetta laajennetaan Lapin ja Kainuun maakuntien alueelle.

Kohdekoulujen lukumäärän kasvaessa on tarpeen myös palkata lisähenkilökuntaa kiertuetoimintaan.

“Koulujen lisäksi tulemme näkymään tapahtumissa, kuten toukokuussa Oulussa olevassa Amazing Northissa sekä Joensuussa SciFestissä. Syksyllä tarjoamme mahdollisuuden toimintaan osallistumiseen myös ikäihmisille Oulun museo- tiedekeskuksen senioriklubin toiminnan osana”, hankkeen projektipäällikkö Laura Lampinen kertoo.

Pilottikiertueen päätyttyä helmikuussa oli toimintaan osallistunut yhteensä 1033 pääosin kolmasluokkien oppilasta ja opettajaa. Vierailun kaukaisin koulu oli Sarakylän koulu Pudasjärvellä.

“Palvelimme koko koulun väen esikoululaisista kuudesluokkalaisiin oppilasmäärän ollessa varsin pieni”, Lampinen muistelee.

Kiertueen suurin oppilasmäärä puolestaan tavoitettiin Kirkkomännikön koululla Tyrnävällä, jossa vietimme kolme päivää työpajatoiminnan parissa.

Hyvää palautetta kouluilta

Opettajilta kerätyssä palautteessa toiminta sai lähes täydet viisi tähteä, mistä ollaan todella tyytyväisiä. Avoimessa palautteessa korostettiin kiertueen olevan hieno tapa tuoda lisää teknologiakasvatusta koulun arkeen, madaltavan kynnystä ja rohkaisevan opettajia Steam-opetukseen.

Tiedekasvatuksen lisäksi monet opettajat nostivat esille yhteistoiminnallisuuden ja ryhmätyöskentelyn korostuvan kiertueella upeasti. Erityisesti koettiin myönteisenä, että kiertue tulee koululle, jolloin oppilaiden liikuttamisen ja kuljetusten vaiva jää pois koululta. Haastavinta oli sopivan tilan löytyminen koululta.

“Mahduimme osassa kouluja hyvin luokkahuoneeseen ja käytäviinkin, mutta toisissa kouluissa nämä tilat kävivät liian ahtaiksi. Tulevana kautena olemmekin päättäneet pyytää koululta suoraan liikuntasalia toimintamme ajaksi”, Lampinen sanoo.

Kehitteillä tiedenäytös

Oppilaiden palautteen mukaan mukavinta oli haasteiden ratkaiseminen, loppuhaaste koko luokan kesken sekä erilainen koulupäivä ja ryhmätyöskentely. Tärkeäksi koettiin myös kehystarinassa esitellyn Viksu-robotin auttaminen. Oppilaat pystyivät haasteita ratkomalla saamaan Viksulle neuvoja, joiden avulla hän pelastui pulasta Tietomaan tornista.

Lähes puolet olisivat toivoneet vierailun kestävän vielä pidempään kuin nyt tarjottu kaksi tuntia, mikä osaltaan kertoo innostuksesta ja toiminnan mielekkyydestä. Oppilaiden suosikkikohteiksi osoittautuivat trebuchet-katapultti sekä mäkiauto- ja kuularata.

Maalis-huhtikuun aikana kiertueen kohteita on kunnostettu sekä jatkokehitetty saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta. Lisäksi työn alla on uusi kohde, joka nivoo ennakkotehtävien eli koululle lähetetyn Mysteeriboksin tehtävät yhä tiiviimmin osaksi kiertuetoimintaa.

Kehitteillä on myös osaksi kokonaisuutta tuleva tiedenäytös, joka esittelee kiertueen teemoja hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla.

Lue myös