Oulun kouluista kantautuu kiitosta – Tietomaa hurauttaa kertomaan mysteeribokseista kolmasluokkalaisille

Viime viikolla Tietomaa hurautti Pikkaralan koululle. Kuva: Laura Lampinen

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kun Tietomaa tien päällä -auto kurvaa koulun pihaan, tiedossa on sukellus mäkiautojen, vastapainopulttien ja hammaspyörien maailmaan. Tietomaa vie toiminnallista tiedettä kouluihin samalla kun tiedekeskus on väliaikaisesti kiinni. Kouluvierailut jatkuvat vielä helmikuuhun, mutta jatkoon on haettu rahoitusta.

Koska Tietomaa on tiedekeskuksen osalta kiinni peruskorjauksen ja uudisrakentamisen vuoksi, toiminnallista tiedettä viedään nyt suoraan kouluille. Tietomaa tien päällä -hanke on kiertänyt kouluja viime marraskuusta lähtien ilahduttaen niin oppilaita kuin toimintaan osallistuneita opettajiakin.

Tietomaa tien päällä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin toteutettu kokeilu, jossa yksi koululuokka pääsee kerrallaan ratkomaan erilaisia mekaniikkaan ja energiaan liittyviä tehtäviä Tietomaan oppaiden johdolla. Kohderyhmäksi valikoituivat kolmannet vuosiluokat ja aikaa on varattu kutakin oppilasryhmää kohti kaksi tuntia.

Mysteeriboksin ennakkotehtävät

Tietomaan suunnittelema tehtäväkokonaisuus alkaa pilottikouluille lähetettävällä Mysteeriboksilla, minkä sisältämät ennakkotehtävät yritetään ratkaista oman luokan kesken. Kun Tietomaa tien päällä -auto kurvaa sitten koulun pihaan, päivä alkaa kohteiden siirtämisellä ja kokonaisuuden pystyttämisellä annettuun tilaan. Varsinainen ohjelma käynnistyy tutustumisella sekä ennakkotehtävien läpikäynnillä.

Varsinaisten kohteiden parissa oppilaat työskentelevät ryhmissä, koska tehtävissä tarvitaan yhteistyötä. Kokonaisuuden käytännön kohteet ovat hammaspyörät, ravinnon tasapaino, energia, trebuchet eli vastapainokatapultti, neliöiden arvoitus sekä mäkiauto.

”Osa ehkä tuttuja Tietomaa-kävijöille, mutta pienemmässä mittakaavassa. Opetustuokion päättää kuularata, missä jokaisen ryhmän ideoima ratkaisu vaikuttaa koko luokan lopputulokseen”, kertoo projektipäällikkö Laura Lampinen.

Kouluissa tyytyväinen vastaanotto

Viime vuoden marras-joulukuun aikana 606 koululaista pääsi tekemään näitä hauskan haastavia käytännön tehtäviä.

”Opettajien palautteista paistoi tyytyväisyys siitä, että Tietomaa on jalkautunut maakunnan eri osiin. Samoin he kiittelivät sitä, miten tehtävät saivat oppilaat toimimaan yhdessä tehtävien ratkaisemiseksi”, Lampinen toteaa.

Kohteiden käytännönläheisyyttä ja ohjaajien asiantuntevaa otetta kiiteltiin myös. Ryhmät saavat vierailun jälkeen käyttöönsä myös käytännönläheiset jatkotehtävät, joiden avulla vierailun sisältöjä voidaan syventää ja käsitteellistää oppitunneilla.

Tietomaa tien päällä jatkuu tänä vuonna helmikuun alkuun asti, jolloin osallistujamäärä nousee yli tuhanteen oppilaaseen. Osassa kouluista ollaan useampi, kuin yksi päivä. Tämä selittyy koulukohtaisilla rinnakkaisluokkien määrällä. Varsinaisen kiertueen jälkeen opettajilta ja oppilailta kerätystä palautteesta ja ohjaajien kokemuksista tehdään analyysi, minkä pohjalta palvelua jatkokehitetään.

Tavoitteena on tuotteistaa tämänkaltainen palvelu, mitä koulut voivat tilata oppilailleen myös sen jälkeen, kun uusi tiedekeskus avataan kesällä 2026. Hankkeen jatkokehitykseen on haettu jatkorahoitusta.

mies opettaa lapsia

Kirkkomännikön koululla Tyrnävällä opetus- ja ohjelmapalvelusuunnittelijaHarri Häll opastaa ravintoaineiden ja niitä vastaavan kulutuksen saattamisessa tasapainoon. Kuva: Sampo Puoskari