Oulun teatteri avaa ovensa vapaalle kentälle – Moninaisuuden näyttämö starttaa ensi vuonna

Oulun teatterin yhdenvertaisuusstrategia avaa ovet myös oman teatterin ulkopuolisille tekijöille. Kuva: arkisto

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Moninaisuuden näyttämöllä painottuvat sellaiset teatterikentän moninaistumiseen tähtäävät esittävän taiteen pienimuotoiset projektit ja produktiot, jotka pyrkivät uudistamaan esittävän taiteen kenttää sekä tekijöiden, sisältöjen että muotojen kannalta. Residenssiprojektien moninaisuus voi siis koskea sekä tekijöitä että aiheita, joita nostetaan esiin tai muotoja, joissa yhdistyvät vaikkapa eri taiteenlajit.

Oulun teatteri tarjoaa Vinttikamarin vapaan kentän ammattilaisten käyttöön kerran vuodessa maksimissaan kahdeksan viikon ajaksi. Residenssijakson lopputuloksen tulee olla jokin yleisön kanssa jaettava tilanne: esimerkiksi valmis esitys, demo, prosessikuvaus, keskustelutilaisuus tai tapahtuma.

”Oulun teatterissa ensi vuonna jalkautettava yhdenvertaisuusstrategia tähtää siihen, että moninaistuminen tulee läpäisemään kaikki Oulun teatterin rakenteet. Rakenteiden muuttaminen on kuitenkin hidasta, ja Moninaisuuden näyttämö on yksi konkreettinen muutos, jonka voimme tehdä heti. Näyttämöidemme ihmiskuvan, maailmankuvan ja luotujen todellisuuksien pitää pystyä vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, mieluiten olla pukkaamassa niitä liikkeelle”, kertoo Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio.

”Teatteri kantaa suurena toimijana vastuuta myös koko kentän toimintaedellytyksistä ja kehityksestä. Meillä pitää olla myös matala kynnys kokeilla uutta”, jatkaa Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen.

Haku aukeaa nyt

Moninaisuuden näyttämölle voivat hakea vapaan kentän ammattilaiset: yksittäiset tekijät ja ryhmät. Haussa painotetaan projektien sisältöjen lisäksi tekijöiden pohjoista ulottuvuutta, mutta myös muiden kuin Oulun alueen tekijöiden on mahdollista hakea residenssipaikkaa. Valinnan tekee teatterin työryhmä taiteellisen johtajan johdolla. Moninaisuuden näyttämölle ei ole asetettu taloudellisia tavoitteita.

Moninaisuuden näyttämölle haetaan mukaan:

1) täyttämällä hakulomake Oulun teatterin verkkosivuilla

2) liittämällä mukaan projektisuunnitelma, jonka tulee mahtua yhdelle A4:lle sekä

3) liittämällä mukaan hakijoiden cv:t ja perustiedot hakevasta ryhmästä tai organisaatiosta.

Projektisuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi se, miten hanke moninaistaa suomalaista esittävän taiteen kenttää.

Vinttikamari on pieni näyttämö, jonka tekniset mahdollisuudet ovat vaatimattomat. Projekteissa kannattaa siis painottaa sisältöjä ja ihmisiä, ei teknistä toteutusta. Teatterin tarjoamista toimintaedellytyksistä saat lisätietoa tästä linkistä.

Haku on auki 31.1.2022 saakka, ja valittu produktio julkistetaan 28.2.2022 mennessä.

Lue myös