Turvallinen Oulu -hanke voitti kansallisen Rikoksentorjuntakilpailun

Hankkeessa on tuotettu pysyviä toimintamalleja kaupungin organisaatioon ja rakenteisiin. Ennen käyttöönottoa kokonaisuus pilotointiin vuoden 2020 aikana. Kuva: Mun Oulu /arkisto

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Rikoksentorjuntaneuvoston asettama raati valitsi tämän vuoden kansallisen kilpailun voittajaksi turvataitokasvatusta edistävän kokonaisuuden Turvallinen Oulu -hankkeessa. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa lasten sekä lasten ja aikuisten välillä.

Kilpailun raati arvioi, että Turvallinen Oulu -hankkeen toimijat ovat ansiokkaasti hyödyntäneet olemassa olevaa osaamista ja hyvin perusteltuja toimintatapoja seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Turvataitokasvatukseen otetaan mukaan kaikenikäiset lapset, heidän vanhempansa ja ammattikasvattajat.

Hankkeessa on tuotettu pysyviä toimintamalleja kaupungin organisaatioon ja rakenteisiin. Turvataitokasvatusmalli on lisäksi hyvin dokumentoitu ja materiaalit kaikkien saatavilla, minkä vuoksi malli voidaan helposti toteuttaa muuallakin. Hyvää oli myös arvioinnin suunnittelu ja palautteen kerääminen kehittämistyön tueksi.

Rikoksentorjuntakilpailuun osallistui yhteensä viisi hyvää ja ajankohtaista hanketta. Turvallinen Oulu -hanke edustaa Suomea Slovenian järjestämässä EU:n rikoksentorjuntakilpailussa joulukuussa.

Jalkautettu Oulun peruskouluissa ja esiopetuksessa

Turvallinen Oulu -hankkeessa on luotu turvataitokasvatusmalli, jonka kautta oululaiset lapset ja nuoret saavat tästä syksystä alkaen turvataitokasvatusta esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Ennen käyttöönottoa kokonaisuus pilotointiin vuoden 2020 aikana. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

”Lapsen ja nuoren tulee tietää ja tuntea olevansa arvokas ja tärkeä sekä hyvän kohtelun arvoinen, jotta hän myös haluaa puolustaa itseään. Lapset ja nuoret oppivat muun muassa kolmen kohdan turvaohjeet uhkaaviin tilanteisiin: sano jämäkästi ”ei”, poistu tilanteesta ja kerro asiasta turvalliselle aikuiselle”, kertoo projektijohtaja Kati Kettukivi Oulun kaupungilta.

Turvataitokasvatuksen tuominen osaksi esi- ja perusopetuksen toimintaa on Kettukiven mukaan tärkeää, koska se on tehokkaaksi todettu keino estää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, kuten digitaalisessa mediassa tapahtuvaa groomingia.

Lue myös