Selvitys: Raksilan tonttiin istuisivat helposti kampus, kaupat ja toimivat liikennejärjestelyt

Raksilan markettontilla on tilaa sekä kampuksen että kauppojen uudelle muodolle. Kuva: Ville Honkonen.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Selvityksen lopputulos on, että yliopistorakennus, kauppojen rakennukset ja pysäköinti mahtuvat tontille eikä Raksilaan tarvitse niiden takia tehdä kaupungin liikenneinvestointeja. Aluetta voidaan kehittää kaupungin keskustavision sekä maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti.

Lisäksi selvityksessä todetaan, että rakentaminen voidaan toteuttaa erillisinä hankkeina toisistaan riippumatta, ja kaupat voidaan rakentaa tarvittaessa nopeammin.

Bulevardia ja maanalaista pysäköintiä

Liikenne voidaan järjestää Ratakadun ja Teuvo Pakkalan kadun kautta kahdesta suunnasta maanalaiseen pysäköintihalliin. Kauppojen ja keskustakampuksen liikennettä varten rakennetaan noin 900 parkkipaikkaa ja ajanmukainen pyöräpysäköinti, joiden käytössä toimijat tulevat tekemään yhteistyötä. Kampuksen ja kauppojen vilkkaimmat tunnit sijoittuvat eri aikoihin.

Tehtaankatua voidaan tulevaisuudessa kehittää jatkossa bulevardimaisena kestävän liikkumisen laatukäytävänä. Kaavoitus on ohjannut suunnittelutyötä suunnitteluvarauspäätöksen pohjalta vaihtoehtotarkastelujen avulla.

Yliopistolle suunnittelun lähtökohtia ovat olleet vaikutus kaupunkikuvaan, erottuva pääsisäänkäynti keskustan suuntaan sekä yhteys Kontinkankaan kampukselle. Kaupan kannalta keskeistä on yhteen kerrokseen sijoitettavat myymälätilat, saavutettavat sisäänkäynnit, toimiva logistiikka ja riittävät pysäköintitilat.

Oulun Yliopiston, Arinan ja Keskon muodostama Raksilan työryhmä päätyi kokouksessaan 25. maaliskuuta esittämään vaihtoehtoa VE2 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Ratkaisulla haetaan Oululle tulevaisuuden vetovoimaa

Yliopisto ja kaupan toimijat korostavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kiinteistöissä, liikenteen vähähiilisyyttä tukevia toimenpiteitä sekä rakennushankkeiden kokonaiskannattavuutta. Keskustakampuksen mahdollistamien tilajärjestelyjen myötä yliopiston tulevien vuosien tilakustannukset laskisivat.

”Olemme todella tyytyväisiä, että yhteisessä suunnittelutyössä löydettiin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja. Nähdäksemme suunnitelma toimii täydellisesti yhteen Oulun kaupunkistrategian ja keskustavision tavoitteiden kanssa”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

”Kampuksesta tulisi koko yliopistolle ja kaupunkilaisille kohtaamisen, yhteistyön, kongressien ja tapahtumien tila, jonka avulla luodaan yliopistokaupunki Oulun vetovoimaa tulevilla vuosikymmenillä. Samalla suunnittelemme myös tulevia tilaratkaisuja Linnanmaalla”, hän lisää.

Raksilan marketit ovat jo pitkään miettineet uudistumisratkaisuja tahoillaan ja keskustakampussuunnitelma tuo tavoitteet uudelle tasolle.

”Löysimme laadukkaan yhteisen näkemyksen perinteikkään ja suositun kauppapaikan kehittämiselle. Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaille edullisen ruokakorin myös Raksilassa. Toivottavasti suunnittelu etenee nopeasti ja mahdollistaa palvelujen pikaisen uudistamisen”, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio jatkaa.

”Raksilan K-Citymarket on perinteinen ja niin tärkeä kauppapaikka Keskolle ja kaupan asiakkaille, että K-Citymarketin toiminnan jatkuminen aikanaan myös uusissa liiketiloissa on meille ehdottoman tärkeää. Yhteisymmärryksessä Arinan ja yliopiston kanssa olemme päässeet marketalueen suunnittelussa kaikille kolmelle toimijalle toimivaan malliin, jonka perusteella jatkosuunnittelua on hyvä jatkaa”, Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen sanoo.

Kaupunki haluaa kehittää sekä Linnanmaata että keskustaa

”Raksila on kaupunkikehityksen kannalta yksi tärkeimmistä tonteista, joten on selvää, että sen suunnittelu ja kaavoittaminen kiinnostavat oululaisia. Samanaikaisesti kaupunki merkittävästi kehittää ja kaavoittaa myös Linnanmaan aluetta. Yliopiston, Arinan ja Keskon suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Tontin asemakaavoituksesta kaupunginvaltuusto päättää varauksen päättymisen, lopullisten suunnitelmien ja tarvittavien sopimusten jälkeen”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa.

Suunnittelussa tulisi seuraavaksi sopia tontin käytöstä ja taloudellisista ehdoista Oulun kaupungin, Arinan, Keskon ja yliopiston välillä. Rakennushankkeiden aloittaminen edellyttää asemakaavamuutoksen ja sen hyväksymisen lainvoimaiseksi.

Yliopiston keskustakampus on valtakunnallisesti merkittävä rakennuskohde ja sen suunnittelusta on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu. Kampuksen hankesuunnittelun on tarkoitus valmistua suunnitteluvarauksen aikana vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämän jälkeen asemakaavoitus voitaisiin käynnistää. Samalla suunnitellaan yliopiston tulevia tilaratkaisuja Linnanmaalla. Tarkoitus on keskittää yliopiston käyttöön jäävät tilat yhtenäisinä kampuksen ydinalueen ympärille.

Suunnitteluvarausselvityksessä keskustakampuksen alustavaksi kustannusarvioksi on laskettu noin 90-99 miljoonaa euroa, ilman muita vaikutustekijöitä. Yliopisto arvioi keskustakampuksen ansiosta pystyvänsä säästämään vuokrakustannuksista 80-100 miljoonaa euroa vuoteen 2040 mennessä.

Suunnitteluvarausselvityksen ovat toteuttaneet yhteistyössä yliopiston, Arinan ja Keskon kanssa suunnittelutoimisto WSP Finland Oy, Linja arkkitehdit Oy sekä liikennesuunnittelutoimisto Plaana Oy. Suunnittelua on tehty yhteistyössä kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Työryhmiin on kuulunut myös Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja yliopiston eri tiedekuntien edustus.

Osana suunnitteluvarausselvitystä Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö PSOAS arvioi keskustakampuksen vaikutuksia opiskelija-asumiseen. PSOASin suunnitelmissa on rakentaa lisää kysyttyjä asuntoja Oulun keskustan läheisyyteen noin tuhannelle opiskelijalle. Uudisrakentamisella korvataan PSOASin vanhempaa rakennuskantaa.

Täydennys jutun loppupuolella 26.4. kello 14 kohtaan kampuksen alustava kustannusarvio.

 

Lue myös