Arina, Kesko ja yliopisto hakevat vuoden suunnitteluvarausta Raksilaan

Raksilan market-alueelle suunnitellaan 30 000 kerrosalaneliön kokoista kampusaluetta. Kuva: Ville Honkonen.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Annu Maarit Höttönen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Esityksen mukaan Raksilan tonttien kaavoitusta jatketaan siten, että toimijoille myönnetään suunnitteluvaraus kaavoituksen kohteena olevalle alueelle. Yhteistä suunnitteluaikaa varataan 31.12.2021 saakka, johon mennessä kaupungin ja suunnitteluvarausten saajien tulee osaltaan tehdä sitovat ratkaisut omien investointiensa eteenpäin viemisen osalta.

Oulun yliopiston tulee tuottaa 31.3.2021 mennessä riittävät tiedot muun muassa siirtyvistä toiminnoista niiden vaatimine logistiikkatarpeineen ja se tulee yhteensovittaa kaupan vastaavien ratkaisujen kanssa.

Yliopiston ja kaupan toimijoiden tulee laatia suunnitelmavaihtoehtoja, joissa on esitetty toiminnallinen sisältö, toimintojen tilanvaraukset ja laajuudet, korttelin toimintojen liittyminen toisiinsa, muut tilanvaraukset, liikenteen ja paikoituksen periaatteet sekä korttelin muu maankäyttö, esim. viher- ja huoltoalueet. Suunnittelualueen liittyminen muuhun ympäristöön ja liikenneverkkoon on otettava huomioon.

Suunnittelukustannusten jaosta tulee sopia erikseen laadittavassa yhteistoimintasopimuksessa.

Oulun yliopistolla on tavoitteena rakentaa esitetyille alueille vetovoimainen keskustakampus yhteistyössä kaupan toimijoiden kanssa. Hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta selvitetään suunnittelun yhteydessä yhdessä Oulun kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Yliopiston tarpeisiin rakennetaan ensisijaisesti työ-, oppimis- ja tutkimus- ja kokousympäristöjä.

Yhdyskuntalautakunnan esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla

Lue myös