Oulussa osataan varautua – viranomaiskoneisto toimii sujuvasti Ukrainan sodan tilanteessakin

Oulussa kriisitilanteiden johtamisjärjestelmä on hiottu tilanteisiin sopivaksi ja toimivaksi. Kuva: Anne Laurila

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Anneli Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on tällä hetkellä noin 200 ukrainalaispakolaista. Vastaanottokeskuksessa on tilaa noin 300 henkilölle. 

”Yhtään alaikäistä ei ole vielä Ouluun Ukrainasta saapunut, mutta mikäli näin käy, heille on varattu Heikinharjun vastaanottokeskuksessa kymmenen paikkaa”, sanoo Oulun kaupungin riskienhallintapäällikkö Kari Broström.

Ohjataan oikean tiedon luo

Kaupunki pitää koko ajan yhteyttä auki vastaanottokeskusta hoitavaan maahanmuuttovirastoon, Oulun poliisiin sekä Kelaan ja TE-keskukseen. 

Ensimmäinen osoite tänne tuleville pakolaisille on Oulun poliisin rekisteröintipiste osoitteessa Kirkkokatu 8. Broström muistuttaa, että poliisi rekisteröi virka-aikana ja sen ulkopuolella rekisteröinnit hoitaa vastaanottokeskus. 

Kaupungin vastuulle ukrainalaisten osalta kuuluvat samat peruspalvelut kuin muillekin oululaisille: sosiaalihuolto ja perusterveydenhoito, hoitoa akuutteihin terveysongelmiin sekä lapsille varhaiskasvatus- ja perusopetuspaikat. 

Korostetaan, että Suomessa viranomaiset toimivat vastuullisesti.

Broström kehottaa kaikkia kaupunkilaisia kohtaamaan tänne tulevat rauhallisesti sekä luottamaan hyvään ja toimivaan suomalaiseen viranomaiskenttään.  

”Jos kohdataan ukrainalaisia, ohjataan heidät oikean eli viranomaistiedon lähteelle. Korostetaan heille sitä, että Suomessa viranomaiset toimivat vastuullisesti.”  

Vahvasti varautuen tilanteisiin

Broström myös tunnistaa suomalaisen voimakkaan tavan ja halun auttaa. 

”Mikäli Ukrainasta lähdetään hakemaan ihmisiä tänne, pitäisi kuitenkin viimeistään tänne tullessa ilmoittaa poliisille tai maahanmuuttoviranomaisille keitä on tullut, jotta tulijat saavat heille kuuluvat yhteiskunnan palvelut.” 

Lisäksi Broström muistuttaa, että tässä tilanteessa mitään ryhmää ei saa syytellä, tuomia tai syrjiä. 

”On eletty rauhassa ja sivistyneesti ennenkin, jatketaan sillä tiellä eikä näin lähdetä tai anneta aihetta myöskään hybridivaikuttamiseen.”

Oulun kaupungin turvallisuuskulttuuriin kuuluu myös vahva varautuminen erityyppisiin ja eritasoisiin riskeihin. Uhka- ja häiriötilanteita varten harjoitellaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa koko kaupungin ja eri viranomaiskentän kanssa. Myös kriisitilanteiden johtamisjärjestelmä on hiottu tilanteisiin sopivaksi ja toimivaksi. 

Kysymyksiä ja vastauksia Ukrainan tilanteen vaikutuksista Oulussa
 

 

Lue myös