Oulun kaupunki edistää uusiutuvaa energiantuotantoa – vireillä useita tuulivoimahankkeita

Oulun ympäristössä on tuulivoimalle edellytyksiä merialueella, maatuulivoimalle Oulun pohjois- ja itäosissa. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Energian riittävyys on ajankohtainen kysymys tällä hetkellä. Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista arvioi, että energiakriisin taustalla vaikuttava Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vauhdittamassa vihreää siirtymää, ja se konkretisoituu kaupungin kaavoituksen tasolla. Taustalla on myös EU:n Green Deal -sopimus ja se, että Suomen ja myös Oulun tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

”Kaupungin puolelta suhtaudutaan tuulivoimaan myönteisesti ja ohjataan sitä kaavoituksen mahdollistamin keinoin”, Konttinen kertoo.

Hän arvioi, että tuulivoiman lisääminen on paras keino saavuttaa hiilineutraalisuuteen tähtäävä tavoite.

Yleiskaavasuunnittelija Virpi Haverinen puolestaan arvioi, että hiilineutraalisuuden tavoitteleminen korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla tulee nostamaan sähkönkulutusta. Tuulivoiman lisääminen vastaa siihen tarpeeseen, minkä lisäksi se auttaa energiaomavaraisuuden saavuttamista.

”Se energiaomavaraisuus on tärkeää saavuttaa”, hän toteaa.

Matti Konttinen ja Virpi Haverinen ovat yleiskaavasuunnittelijoita Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa. Kuva: Petri Isoniemi

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on tällä hetkellä noin 10 prosenttia.

Tuulivoimaa ohjataan yleiskaavoituksella

Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikön yleiskaavoitustiimin vastuulla on maankäytön strateginen suunnittelu ja ohjaus. Yleiskaavat voivat koskea koko kaupunkia, eri teemoja tai osa-alueita. Viime vuosina käsiteltäviksi on tullut yhä enemmän tuulivoimayleiskaavoja. Tuulivoimahankkeita on ollut myös aikaisemmin, mutta nämä hankkeet eivät edenneet.

Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen arvioi, että tuulivoimatekniikan kehittyminen on vaikuttanut tuulivoimahankkeiden edistymiseen.

”Esimerkiksi monikuntaliitoksen aikaan Haukiputaalla oli merituulivoimaan liittyviä hankkeita. Silloin merelle rakennettavien tuulivoimaloiden tekniikka ei ollut vielä riittävästi kehittynyt, joten toimijat vetäytyivät hankkeista ja kaavahankkeetkin lopetettiin”, hän kertoo.

Puolustusvoimien tarpeet ovat myös vaikuttaneet siihen, onko tuulivoimahanke voinut edistyä. Oulun kaupungin alueen itäosaan, lähelle Pudasjärven rajaa, oli myös suunniteltu tuulivoimahanketta, mutta puolustusvoimien lausunnon takia aluetta täytyi supistaa ja tuulivoimaloiden määrää vähentää. Hankkeelle ei siten jäänyt toimintaedellytyksiä.

Oulussa on tällä hetkellä toiminnassa kolme tuulivoimalaa: Vihreäsaaressa yksi ja Oulunsalon Riutunkarin lauttasataman läheisyydessä kaksi.

Vireillä useita tuulivoimaosayleiskaavoja

Oulun kaupungin alueelle on mahdollista rakentaa useita uusia tuulivoimaloita lähivuosina. Toteutuvien hankkeiden lukumäärä tarkentuu kaavoitushankkeiden edetessä. Tällä hetkellä kaavoitus on käynnissä kolmella tuulivoima-alueella Oulussa.

Neova Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Yli-Iin Kynkäänsuolle, Infinergies Finland Oy Yli-Iin Isolle Rytisuolle ja Pahkakosken Energia Oy Yli-Iin Isolle Pihlajasuolle, lähelle Iin kunnan erillisaluetta.

Viimeisimpänä on hyväksytty kaavoitusaloitteet Yli-Iin Tannilan sekä Ylikiimingin Mustasuon tuulivoima-alueille. Tannilan hankekehittäjänä on Infinergies Oy ja Mustasuolla Tuulialfa Oy.

Iin-vastaisella rajalla on myös luvitettu Haukiputaan Ketunmaankankaan alue, missä rakentamista ei ole vielä aloitettu. Oulunsalon Riutunkarissa olevaan tuulivoimapuistoon, jossa on tällä hetkellä kaksi tuulivoimalaa, on luvitettu yksi uusi tuulivoimala.

Tuulivoimakaavoitusprosessi kestää keskimäärin neljä tai viisi vuotta, minkä jälkeen tuulivoimalan rakentaminen kestää ainakin vuoden ajan. Kuva: Mostphotos

Tuulivoimaloiden määrä tarkentuu suunnittelussa

Jokaiselle Oulun kaupungin alueelle suunnitellulle uudelle tuulivoima-alueelle voidaan rakentaa useita tuulivoimaloita. Osalle alueista on suunniteltu myös aurinkovoimaa, joka on mielenkiintoinen uusi avaus Oulussa.

Matti Konttinen arvioi, että uusia tuulivoimaloita voi tulla enimmillään 113, jos lasketaan mukaan myös jo luvitetut voimalat. Se on enimmäisarvio, joka pohjautuu toimijoiden ilmoituksiin.

”Se on arvio siltä kannalta, että jokaisessa hankkeessa lopullinen voimalamäärä tulee tarkentumaan, kun kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyprosessi etenee”, hän kertoo.

Konttisen mukaan on mahdollista, että tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä on pienempi kuin tavoiteltu enimmäismäärä on ollut alkuvaiheessa. Muun muassa ympäristötekijät voivat rajoittaa omalta osaltaan Oulun alueelle rakennettavien uusien tuulivoimaloiden lopullista lukumäärää.

Kuntalaisten huolia kuunnellaan

Uusien tuulivoima-alueiden kaavoitusprosessi kestää Matti Konttisen arvion mukaan keskimäärin neljä vuotta. Kaavoitus etenee vaiheittain ja päättyy lopulta hyväksymiskäsittelyyn, minkä jälkeen kaavoitusta seuraa luvitus.

Tuulivoimahankkeista on olemassa erilaisia mielipiteitä, eivätkä kaikki kannata tuulivoimaloiden lisärakentamista.

”Hankkeet herättävät huolta, eikä sitä voi sivuuttaa”, Konttinen toteaa.

Hän mainitsee, että kuntalaisten ja eri sidosryhmien mielipiteet on otettu huomioon järjestämällä jokaisessa kaavavaiheessa yleisötilaisuus. Lisäksi jokaisessa kaavavaiheessa on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide.

Tuulivoimaloita ei voi rakentaa liian lähelle asutusta tai lentokenttiä. Niiden rakentamisessa otetaan huomioon luonto- ja ympäristövaikutukset, puolustusvoimien tarpeet ja poronhoidon tarpeet siinä tapauksessa, kun tuulivoimalat rakennetaan poronhoitoalueelle.

”Paliskunnat osallistuvat hankkeiden suunnitteluun”, Konttinen kertoo.

Oulussa olevat tuulivoimahankkeet lukuina

Tuulivoima-alueita 8

Toiminnassa 2

Luvitettu 1

Kaavoitusaloite hyväksytty 2

Kaavoitus käynnissä 3

Voimaloita 116

Rakennettu 3

Luvitettu 6

Vireillä enintään 107.

Aurinkovoimaa 250 hehtaaria.

Lisätietoa tuulivoimakaavoituksesta.

Lue myös