Oulun kaupungille kolme palkintoa Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingissä

Luuppireitti mahdollistaa noin 9500 oululaisen oppilaan vierailun museo- ja tiedekeskuksen kohteissa vuosittain. Kuva: Ville Pohjonen

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kunta- ja hyvinvointialan kymmeniä innostavimpia kehittämistekoja on palkittu 4. joulukuuta Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingissä. Kolme Oulun kaupungin tekoa on palkittujen joukossa.

Tärkeissä töissä -kampanjoita on järjestetty vuodesta 2017, ja tänä vuonna kampanja tuotti ennätystuloksen. Kampanjaan ilmoitettiin lähes 250 uutta kehittämiskuvausta eri ammattialoilta ja teemoista 59 organisaatiosta. Kaikkein aktiivisimpia olivat opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka toivat portaaliin yli 90 kehittämistekoa.

Gaalassa palkittiin 56 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista. Innostavat teot tuovat esiin kunta-alan ja hyvinvointialueiden alan moninaisuutta. Oulun kaupungilta palkittiin kolme tekoa, jotka on esitelty alla.

Digiarjen suositukset perheille

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa laadittujen Digiarjen suositusten tarkoituksena on tukea vanhempia sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia ja muita tahoja digitalisoituneen arjen kasvatustehtävässä. Suositukset laati monialainen asiantuntijaryhmä. Lisäksi työn aikana kuultiin kattavaa joukkoa eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä vanhempia.

Digiarjen suosituksia perheille voivat hyödyntää vanhempien lisäksi myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat.

Digiarjen suosituksiin voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivuilla: www.ouka.fi/tunne-ja-turvataitokasvatus/huoltajille

Luuppireitti osana Oppilaan kulttuuripolkua

Oulun kaupungin opetuspalveluiden ja museo- ja tiedekeskus Luupin yhteisen Luuppireitin tavoitteena on, että kaupungin koulujen oppilaat pääsevät yhdenvertaisesti vierailemaan Luupin kohteissa, ja että Luuppireitistä tulee yksi pysyvä kulttuuriopetuksen toimintamalli. Tavoitteena on ollut myös kulttuuriopetuksen sisällön monipuolistaminen ja oululaisen Oppilaan kulttuuripolun kehittäminen.

Luuppireitti-mallia on työstetty ja rakennettu Oulun kaupungin perusopetuksen, museo- ja tiedekeskus Luupin sekä kulttuuritalo Valveen ja sen Oulun lastenkulttuurikeskuksen yhteistyönä. Oppilaan kulttuuripolussa on jokaiselle vuosiluokalle määritelty yksi kulttuurisisältö.

Työssä keskeistä on yhdenvertaisuus kaikille lapsille riippumatta koulun sijainnista. On tärkeää, että jokainen lapsi saa mahdollisuuksia museovierailuihin perusopetuksen aikana. Luuppireitti mahdollistaa noin 9500 oululaisen oppilaan vierailun museo- ja tiedekeskuksen kohteissa vuosittain.

Kalusteet osana kestävää kiertotaloutta

Oulun kaupungissa kiertotaloutta edistetään monella taholla, ja toimintaa ohjaa vuonna 2021 hyväksytty Kiertotalouden tiekartta. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa huomattiin, että varastotilat olivat vuosia olleet hajallaan ja huonokuntoisia. Varastointia ja tavaroiden kierrätystä oli tarve edistää, ja toiminnasta huolehtimaan tarvittiin koordinoija eli varastovastaava.

Muuttojen ja varastopalvelujen kehittäminen lähti liikkeelle muuttojen suunnittelusta. Toiminta muuttui systemaattiseksi ja osaksi Oulun kaupungin laatutyötä. Käytössä olevien kalusteiden elinikää on saatu nostettua, luonnonvaroja ja investointimenoja on säästetty. Aktiivinen tuotteiden ylläpitäminen, korjaaminen, kunnostus ja uudelleen markkinointi ovat olleet kannattavia, kun ne on tehty kaupungin omana työnä.

Tärkeissä töissä on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen, eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn, Julkisen alan unionin JAU:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestön Soten, työelämän kehittämisen alusta.

Kaikkiin kehittämistekoihin voi tutustua Tekojen torilla: tarkeissatoissa.fi/tekojentori

Lue myös