Mahdollisuuksien kaupunki muualta tulleille – maahanmuuttajaneuvosto aloitti innostuneesti

Maahanmuuttajaneuvosto tekee työtään tunnetuksi myös maahanmuuttajille. Kuvassa vasemmalta Holly Conolly, istumassa Heidi Dinh, Xiaowen Xiong, Juan Castillo, Kamal Singh, Juan Miguel D. Castro, Tony Rice-Perttunen ja Anna Litewka-Anttolainen. Kuva: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Minna Mäki-Heikkilä

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Anna Litewka-Anttolainen on Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, ammatiltaan kulttuurituottaja. Hän toimii myös moninaisuusagenttina.  

”Yhdenvertaisuus ja stereotypioiden välttäminen voi toteutua taiteen ja kulttuurin välityksellä, esimerkiksi kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Verkostojemme kautta voimme myös tunnistaa syrjintää ja puuttua siihen”, Litewka-Anttolainen sanoo.

Viestintä korostuu

Kamal Singh on Oulun yliopistosta valmistunut diplomi-insinööri. Hän työskentelee projektipäällikkönä maahanmuuttajien Startup refugees – järjestössä, joka tekee yhteistyötä yritysten ja työllisyypalveluiden kanssa. 

”Neuvoston päätavoite on maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen ja työllistyminen”, Singh sanoo. ”Yritämme myös vaikuttaa työnantajien asenteisiin. Kartoitamme vaikuttamisen kanavia, järjestöjä ja yrityksiä. Haluamme kertoa miten tärkeä voimavara maahanmuuttajat ovat ja siksi viestintä on meillä korostetusti teemana.”

Singh lisää, että monet maahanmuuttajat eivät tiedä neuvostosta. 

”Oulussa on paljon mahdollisuuksia maahanmuuttajille enkä haluaisi, että lähtevät pois täältä.” 

Pitopalveluyritys avasi työelämän

Xiaowen Xiong kannattaa Singhin näkemyksiä. Hän on Oulun yliopiston ekonomi ja on asunut 14 vuotta Oulussa. Xiong on töissä it-alalla ohjelmiston tuotekehityksen johdossa ja asiakaspalvelussa.

”Täällä maahanmuuttajataustaiset ovat lahjakasta väkeä ja tulevaisuudessa heidän merkityksensä työmarkkinoilla kasvaa”, sanoo Xiong.

Oulu on kuin Suomen Barcelona.

Holly Conolly on työllistänyt itse itsensä: hän pyörittää pitopalvelua Oulussa.

”Samalla kun pääsin hyödyntämään omia kykyjäni, koen antavani mahdollisuuden siihen myös muille. Yritykseni on ollut myös oma polkuni työelämään täällä.”  

Nousemassa nuorten maahanmuuttajien hyvinvointi

Heidi Dinh toteaa, että kaikilla neuvoston jäsenillä on kova halu osallistua oululaiseen elämään ja sen myönteiseen edistämiseen. Hän on koulunkäynninohjaaja, joka haluaa pitää esillä nuorten maailmaa. 

”Nouseva asia Oulussa on nuorten maahanmuuttajien hyvinvointi ja koulujen sekä perheiden yhteistyö.” 

Tony Rice-Perttunen tekee työkseen vientimarkkinointia. Hän kertoo esimerkin miten neuvostossa on ajateltu kehittää erikielisiä kokouksia. 

”Viimeksi neuvoston palaverissa päätettiin, että voimme ostaa testattavaksi yhden laitteen, joka laitetaan korvaan ja se kääntää huoneessa puhutun vieraan kielen. Tämä on aivan ainutlaatuista tekniikkaa millä voimme lisätä ymmärrystä eri maahanmuuttajien ja maahanmuuttajayhteisöjen kesken.” 

Elämme älykkäässä kaupungissa

Juan Castillo muistuttaa, että Oulu on jo monikulttuurinen kaupunki.

”Sitä ei tarvitse erikseen mainostaa vaan enemmänkin kehittää ja heijastaa monikulttuurisuutta kaupungin toiminnassa.” 

Castillo on teologian tohtori ja teologian väitöskirjan tutkija Espanjassa Murcian yliopistossa. Hän tutkii pluralismia ja monikulttuurisuutta. Castillo toimii myös pastorina Oulun helluntaiseurakunnassa. 

”Oulu on kuin Suomen Barcelona”, Castillo mainitsee. ”Tämä kaupunki ei ole pelkkää teknologiaa vaan erilainen kuin muut suomalaiset kaupungit. Oulu on tehokas. Business Insider -lehtihän arvosti Oulun kymmenen älykkäimmän kaupungin joukkoon”, muistuttaa Castillo.

Motivaatiokirjeellä neuvostoon

Juan Miguel D. Castro korostaa neuvoston merkitystä demokraattisena toimijana. 

”Itse koen, että maahanmuuttajuus on tärkeä osa identiteettiäni, mutta sen lisäksi olen myös opettaja, toimin aktiivisesti opettajayhdistyksessä ja Kuivasjärven asukasyhdistyksessä sekä vanhempana.” 

Maahanmuuttajaneuvostoon kuuluu 11 jäsentä ja varajäsentä. Neuvoston jäsenet valittiin motivaatiokirjeellä, jonka jokainen ehdokas kirjoitti Oulun kaupungille. Neuvosto työskentelee neljä vuotta kerrallaan. 

Uusi maahanmuuttajaneuvosto on pitänyt ensimmäisen kokouksensa viime marraskuussa. Kokouskielet ovat englanti ja suomi.

 

Lue myös