Kaupunki korjaa, osa 1: Kaupungintalolla purkutyöt jatkuvat kevääseen

Oulun kaupungintalon perusparannus alkoi vuoden 2021 lopussa. Sääsuojien on määrä peittää rakennusta vuoden ajan. Kuvat: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Petri Kristian Isoniemi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungintalon remontti alkoi rakennuksen ulkopuolisilla viemärikorjauksilla ja sisäpuolisilla purkutöillä marraskuussa 2021. Remontista vastaavan KTC Group Oy:n vastaavan työnjohtajan Sami Hyvärisen mukaan purkutöitä tullaan tekemään loppukevääseen asti.

”Purkutyöt menee lohkoittain ja vaiheittain eteenpäin ja purkutöiden perässä tehdään korjaustöitä”, Hyvärinen kertoo.

Remontin alkuvaiheessa on tarkoitus purkaa talotekniikkaa, sitten alakattoja, vanhoja pinnoitteita ja välipohjarakenteita. Keväällä on tarkoitus tehdä uutta yläpohjaa ja uutta vesikattoa. Kun rakenteet on korjattu, on vuorossa talotekniikan uusiminen. Siitä syystä sääsuoja peittää kaupungintaloa vuoden ajan.

Kaksi vuotta sitten tehtiin tutkimus- ja koepurkuja, jolloin tutkittiin etenkin välipohjarakenteita. Niiden pohjalta laadittiin korjaussuunnitelmat. Koepurkaminen kohdistui rakenteisiin, jotka olivat suhteellisen hyvässä kunnossa.

”Vaurioita on ollut sielläkin, mutta kun purkutöitä on tehty isommassa laajuudessa, niin yllätyksiä on tullut”, hän kertoo.

Tämä kristallikruunu on Oulun kaupungintalon juhlasalissa. Kristallikruunu on paikallaan remontin aikana, mutta sen turvallisuus varmistetaan.

Kaupungintalon kolmas kerros, joka rakennettiin 1920-luvulla, oli ullakkotilana ja mahdollisesti Seurahuoneen pyykinkuivatuksessa aikaisemmin. Siitä oli seurannut kosteusrasitusta kyseisen kerroksen lattiaan, mistä syystä vanhat välipohjapalkit puretaan laajalti ja korvataan lopulta uusilla välipohjapalkeilla. Hyvärisen mukaan tilanne alemmissa kerroksissa on hyvä verrattuna tähän kerrokseen.

Kaupungintaloon tulee pieniä muutoksia

Oulun kaupungintaloon on tehty muutoksia aikaisempien remonttien aikana. Aikaisemmin rakennukseen on tehty uudet oviaukot ja vanhat oviaukot on muurattu umpeen. Tällä kerralla tehtävän remontin aikana kaupungintaloon tulee myös muutoksia, mutta Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen rakennuttamispäällikkö Ville Laitisen mukaan tilojen muuttamisen tarve ei ole suuri.

”Joka kerroksessa jonkinlaisia tilamuutoksia tulee. Valtaosa on kuitenkin aika pieniä. Rakennuksen runko määrittelee aika pitkälle reunaehdot”, hän kertoo.

Kaupungintalon julkisivu tulee säilymään ennallaan. Talon pohjakerroksessa tapahtuu eniten tilamuutoksia ja muissa kerroksissa eri ratkaisuja ajanmukaistetaan. Syynä siihen on, että toimintamallit ovat olleet toimistoissa erilaiset aikaisempina vuosikymmeninä. Molemmat sisäpihat on myös määrä kattaa pyramidin mallisilla lasikatteilla. Remontissa on poistettu vanhoja eristysmateriaaleja, joita ovat olleet esimerkiksi luonnonmateriaalit, vanhat äänestyslipukkeet ja vanhat sanomalehdet.

Oulun kaupungintalon juhlasalissa pidetään ilmankosteus riittävänä ylipainekoneen avulla remontin aikana.

Kaupungintalon remontin aikana turvaudutaan vanhoihin työmenetelmiin uusilla koneilla. Käsin tehtävän uuden kuparikatteen tekeminen on näistä suurin työ. Vanhoilla menetelmillä työstetään myös vanhojen, hirsirakenteisten lattiakannattajien lahovaurioita. Lisäksi tehdään restaurointityötä esimerkiksi sisäovien ja sisäpintojen kunnostuksissa.

Remontti valmistuu vuonna 2023

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kaupungintalon peruskorjauksen kustannusarvion 3. marraskuuta 2020. Sitten hanke hyväksyttiin investointiohjelmaan kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 9. joulukuuta 2020. Hankkeen toteutuksesta vastaa KTC Group Oy, ja arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy.

Kaupungintalon remonttityömaalla on tällä hetkellä 44 työntekijää tällä hetkellä, ja remontin on arvioitu kestävän vuoden 2023 loppuun saakka. Toteutusvaiheen aikaiset kustannukset ovat noin 17, 5 miljoonaa euroa. Kaupungintalon korjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnittele ja rakenna -urakkana, jolloin urakoitsija otetaan hankkeeseen mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kaupungintalon perusparannuksen aikana varmistetaan muun muassa kaupunginhallituksen kokoussalin tilojen rakenteiden kunto.

Oulun kaupungintalossa on neljä kerrosta pohjakerros mukaan luettuna ja pohjakerros toimii huoltotilana. Ensimmäisessä kerroksessa on neuvonta sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston istuntosalit. Valtuustosalin välipohjaa parannetaan remontin kuluessa. Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee juhlasali, joka toimii edustustilana. Juhlalasin osalta remontin aikana vahvistetaan välipohjaa ja suoritetaan restaurointitöitä. Kaupungintalon kolmas kerros on ylin kerros, missä on suunniteltu kaupungin toimintoja ja taloutta.

Oulun Seurahuoneesta tuli kaupungintalo

Nykyinen Oulun kaupungintalo oli aikaisemmin Oulun Seurahuone. Kivirakenteista Seurahuonetta edelsi puurakenteinen Seurahuone, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1882. Kivirakenteisen Oulun seurahuoneen suunnitteli Johan Erik Stenberg. Tämä rakennus otettiin käyttöön Pohjanmaan radan valmistumisen kunniaksi järjestetyllä juhlaillallisella 29. lokakuuta 1886, jolloin rakennus ei ollut vielä valmis.

Oulun Seurahuonetta laajennettiin rakentamalla kolmas kerros itsenäisyyden ajan alussa. Rakennuksen käyttötarkoitus myös muuttui sen jälkeen, kun osake-enemmistö siirtyi Oulun kaupungin haltuun vuonna 1919. Sitten Seurahuone Osakeyhtiö ja kaupunki tekivät sopimuksen, joka mahdollisti kaupungin virastojen muuttamisen rakennukseen. Lopulta kaupunki osti rakennuksen, minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 1921.

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui Oulun Seurahuoneella vuodesta 1921 alkaen, minkä lisäksi Oulun kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous pidettiin rakennuksessa kymmenen vuotta myöhemmin. Sitten kaupunginhallitus päätti vuonna 1942 muuttaa Oulun Seurahuoneen nimen Kaupungintaloksi.

Lue myös