Kaupunginhallitus ei toteuta henkilöstön lomautuksia tänä vuonna – tilalle viiden kohdan talouden toimenpideohjelma

Oulun kaupunginhallitus ei hyväksynyt henkilöstön lomautusehdotusta, vaan päätti aloittaa viiden kohdan säästötoimenpiteet.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kaupunginhallituksen mielestä lomautusten suunnittelussa on tehty arvokasta ja perusteellista työtä, mutta lomautukset eivät ratkaise pitkällä aikavälillä kaupungin vaikeaa taloustilannetta.

Kaupunginhallituksen mukaan kaupunginjohtajan esityksestä puuttuu kaksi keskeistä kivijalkaa:

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteeksi asetettu 40 miljoonan euron säästö ei näillä toimenpiteillä toteudu, sillä lomautusten aiheuttamien säästöjen määräksi arvioidaan maksimissaan 17 miljoonaa.

Toiseksi lomautusten toteutusaikataulu on lähes mahdoton. Mikäli lomautukset toteutettaisiin vuoden loppuun mennessä, ei kunnan palvelutehtävien toteutumista voi riittävästi taata.

Perlaconin säästöesityksiä jatketaan

Oulun kaupungissa on toteutettu viime syksyn ja alkuvuoden aikana Perlacon Oy:n selvitys talouden tasapainottamiseksi. Sen tavoitteisiin ovat kaikki hallitusryhmät sitoutuneet. Koronaepidemian aiheuttamat talousvaikutukset ovat edelleen heikentäneet kaupungin talouden tilaa.

Tässä vaiheessa hallitusryhmät ovat yksituumaisesti päättäneet käynnistää kaupungin talouden tervehdyttämisen toimenpiteet viiden kohdan mukaisesti, jotka mukailevat Perlaconin selvityksen sopeuttamiskeinoja.

Kaupunginhallituksen viisi toimenpidettä:

1. Rakenteelliset uudistukset tehdään vuoteen 2022 loppuun mennessä. Perlaconin selvitys on pohjana. Perlaconin listaan liittyvät esitykset tuodaan päätöksentekoon ennen veroprosentin päättämistä vuodelle 2021. Säästötavoite 50 miljoonaa euroa.

2. Henkilöstömenojen leikkaus 17,5 miljoonaa euroa, jaoteltuna hallintokunnittain, kuten on esitetty yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Toteutus vuoden 2021 aikana. Huomioiden koronaepidemian tilanne ja vaikutusten arviointi.

3. Investointien priorisointi, aikataulutus ja säästöt erillisen päätöksen pohjalta. Esitykset vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

4. Verojen, taksojen ja maksujen korotusten tarkastelu vuodeksi 2021.

5. Lisäksi hallintokuntia velvoitetaan karsimaan alkuperäisiä 2020 käyttötalousmenoja, jotka eivät vaikeuta kriittisesti tärkeää toimintaa ja tuomaan esitykset kaupunginhallitukselle syyskuun 2020 mennessä.

 

Lue myös