Asemakeskuksen alueelle nousemassa ensin bussiterminaali, pysäköintitalo ja vuokra-asuntoja

Oulun Pysäköinnin ja Oulun Sivakan suunnitteluvaraus sijoittuu nykyisen linja-autoaseman ja laiturien paikalle. Kuva: Pasi Rytinki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi tiistain kokouksessaan suunnitteluvarauksen Oulun Sivakalle ja Oulun Pysäköinnille nykyisen linja-autoaseman tontille. Kaupungin omat yhtiöt lähtevät toteuttamaan tulevan asemakeskuksen ensimmäistä vaihetta, jossa alueelle rakennetaan linja-autoterminaali, pysäköintitalo ja vuokra-asuntoja.

Oulun uuden asemakeskuksen kaavaluonnos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa muun muassa kauan odotettu bussiterminaali nykyisen linja-autoaseman tilalle.

Asemakeskuksen ensimmäistä vaihetta rakennetaan kaupungin omien yhtiöiden voimin. Oulun kaupunki teki viime joulukuussa kaupat Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa junaradan itäpuolisesta alueesta, jonne suunnitellaan nyt linja-autoterminaalin lisäksi pysäköintilaitosta ja vuokra-asuntoja.

Yhdyskuntalautakunta myönsi tiistain kokouksessaan tätä varten suunnitteluvarauksen kaupungin omistamille yhtiöille Oulun Sivakalle ja Oulun Pysäköinnille. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginhallitus.

Sivakka vastaa vuokra-asuntojen rakentamisesta ja Oulun Pysäköinti bussiterminaalista sekä pysäköintiratkaisuista saattopysäköinteineen. Suunnitteluvarauksen aikana osapuolet neuvottelevat kaavoitukseen liittyvästä yhteistoimintasopimuksesta sekä kaavoituksen edetessä ehdotusvaiheeseen toteuttamissopimuksesta. Suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Karttakuva suunnittelualueesta

Koska kaava on vielä luonnosvaiheessa, tarkemmat rakennussuunnitelmat ja aikataulut ovat vielä auki. Kaava pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin ensimmäiset osat voisivat alkaa rakentua asemakeskuksen alueelle parin vuoden kuluessa.

Kaupunki tavoittelee alueen suunnittelussa arkkitehtonisesti korkeatasoista kokonaisuutta, johon kuuluu asumista, liike- ja toimistotiloja, hotelli ja muita kaupunkilaisille tarjottavia palveluja. Liikenteellisen suunnittelun lähtökohtana on sujuva liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, henkilöratapihaan, katuihin ja sujuvaan kevyen liikenteen yhteyteen keskustan ja Raksilan välille.

Väylävirasto tekee parhaillaan henkilöratapihalle ratasuunnitelmaa, jonka pohjalta aletaan uudistaa raidealuetta ja ratapihaa. Ratasuunnitelman valmistumisen jälkeen kaupunki työstää valmiiksi alueen muut asemakaavat, ja alue uudistuu molemmin puolin rataa.

Lue myös