Oulun Asemakeskusalueen kauppa sai sinettinsä – jatkokehitys helpottuu

Alueesta on tarkoitus kehittää kokonaisuus, jossa liikennepalveluihin yhdistetään liiketiloja, työpaikkoja, majoitusta sekä asumista. Kuva: Oulun kaupunki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki allekirjoittivat ennen vuodenvaihdetta lopullisen kaupan Oulun Asemakeskuksen alueesta. Kiinteistökaupan myötä Oulun kaupungin omistukseen siirtyy junaradan itäpuolella oleva maa-alue ja alueella sijaitsevat linja-autoaseman rakennukset. Kauppahinta oli 14 miljoonaa euroa.

Kiinteistökauppa antaa enemmän joustovaraa asema-alueen suunnitteluun ja parantaa kaupungin mahdollisuuksia kehittää Raksilan kaupunginosaa kokonaisuutena.

”Asemakeskuksen, elämysareenan, marketalueen ja Raksilan urheilukeskuksen muodostaman alueen kehittäminen tulee olemaan yksi suurimmista kaupunkirakenteen muutoksista, joita Oulussa tullaan tekemään vuosikymmeniin”, kertoo Oulun kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen.

Kaupunki jatkaa Asemakeskuksen alueen suunnittelua arkkitehtuurikilpailun ideoiden ja asemakaavaluonnoksen pohjalta. Alueesta kehitetään liikenteen solmukohtaa, jossa liikennepalveluihin ja matkaketjuihin yhdistyvät liiketilat, työpaikat, majoitus sekä asuminen.

”Asemakeskuksesta on tarkoitus rakentaa maamerkkimäinen kokonaisuus, joka on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja kiinnostava. Näin keskeisen kaupunkitilan muutoksessa korostuu myös rakentamisen laatu, jonka toteutuminen varmistetaan huolellisella suunnittelulla. Alueen jatkokehitykselle on olemassa erittäin hyvät lähtökohdat”, toteaa Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykänen.

Vireillä jo kymmenisen vuotta

Vuonna 2016 Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi arkkitehtuurikilpailulla, jonka Oulun kaupunki järjesti yhdessä Väyläviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kilpailussa arkkitehdit saivat kuvata omat visionsa kaupungin keskeisellä paikalla olevan alueen tulevaisuudesta. Kilpailun voitti Tervatynnyrit-niminen ehdotus, johon koko alueen myöhempi kehittäminen ja asemakaavaluonnos pohjautuvat.

Vuonna 2019 Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Oulun kaupunki solmivat aiesopimuksen asema-alueen kehittämisestä. Aiesopimuksella sovittiin asema-alueen kehittämisen yleisistä tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen yleissuunnittelun kustannusjaosta. Kehittämistä on viety eteenpäin aiesopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2021 järjestettiin markkinavuoropuhelu Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun toteuttamisesta. Markkinavuoropuhelussa kuultiin alueen rakentamisesta kiinnostuneita toteuttajia ja heidän näkemyksiään alueen toteuttamisen reunaehdoista. Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki solmivat kiinteistökaupan poliisi- ja oikeustalon tontista.

Suunnittelukilpailu ei tuottanut tulosta

Vuonna 2022 Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki allekirjoittivat aluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen, jossa sovittiin maankäytöllisten tavoitteiden lisäksi Asemakeskuksen alueen suunnittelun ja toteutuksen aikaisesta yhteistyöstä, kustannusjaoista ja muista vastuista.

Yhteistoimintasopimuksen pohjalta Senaatin Asema-alueet Oy järjesti Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka kautta haettiin alueen kehittäjäkumppaneita. Kilpailuun ei saatu kilpailuehtoja täyttävää ehdotusta. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun päättymisen jälkeen Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki tekivät uuden toimintasuunnitelman Asemakeskuksen alueen kehittämiseksi.

Syksyllä 2023 Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki neuvottelivat sopimuksen Asemakeskuksen aluetta koskevasta kiinteistökaupasta. Oulun kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan kiinteistökauppaa varten marraskuussa 2023. Kiinteistökauppa allekirjoitettiin 28.12.2023.

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, jonka tehtävänä on kehittää junaliikenteen asema-alueita 21 paikkakunnalla. Yhtiö kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa alueiden kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt.