Siirry suoraan sisältöön

Arina, Kesko ja yliopisto hakevat vuoden suunnitteluvarausta Raksilaan

13.10.2020

Oulun yliopisto, Arina ja Kesko ovat hakeneet suunnitteluvarausta vuoden 2021 loppuun saakka. Tavoitteena on aloittaa noin 30 000 kerrosalaneliön rakentaminen vuosina 2024–2025. Asiaa käsitellään yhdyskuntalautakunnassa tänään.

Esityksen mukaan Raksilan tonttien kaavoitusta jatketaan siten, että toimijoille myönnetään suunnitteluvaraus kaavoituksen kohteena olevalle alueelle. Yhteistä suunnitteluaikaa varataan 31.12.2021 saakka, johon mennessä kaupungin ja suunnitteluvarausten saajien tulee osaltaan tehdä sitovat ratkaisut omien investointiensa eteenpäin viemisen osalta.

Oulun yliopiston tulee tuottaa 31.3.2021 mennessä riittävät tiedot muun muassa siirtyvistä toiminnoista niiden vaatimine logistiikkatarpeineen ja se tulee yhteensovittaa kaupan vastaavien ratkaisujen kanssa.

Yliopiston ja kaupan toimijoiden tulee laatia suunnitelmavaihtoehtoja, joissa on esitetty toiminnallinen sisältö, toimintojen tilanvaraukset ja laajuudet, korttelin toimintojen liittyminen toisiinsa, muut tilanvaraukset, liikenteen ja paikoituksen periaatteet sekä korttelin muu maankäyttö, esim. viher- ja huoltoalueet. Suunnittelualueen liittyminen muuhun ympäristöön ja liikenneverkkoon on otettava huomioon.

Suunnittelukustannusten jaosta tulee sopia erikseen laadittavassa yhteistoimintasopimuksessa.

Oulun yliopistolla on tavoitteena rakentaa esitetyille alueille vetovoimainen keskustakampus yhteistyössä kaupan toimijoiden kanssa. Hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta selvitetään suunnittelun yhteydessä yhdessä Oulun kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Yliopiston tarpeisiin rakennetaan ensisijaisesti työ-, oppimis- ja tutkimus- ja kokousympäristöjä.

Yhdyskuntalautakunnan esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Ilmakuva
Raksilan market-alueelle suunnitellaan 30 000 kerrosalaneliön kokoista kampusaluetta. Kuva: Ville Honkonen.

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta