Viihtyisää pimeää kaupungissa – arkkitehtuurin tutkijat keräävät oululaisten kokemuksia

Vasemmalla Oulun keskusta ja oikealla Pikisaari iltavalaistuksessa. Kuva: Oulun yliopisto/Vastavalo

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Viihtyisässä kaupunkiympäristössä myös pimeällä on paikkansa. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön tutkijat kehittävät pimeän ja hämärän arvot tunnistavaa lähestymistapaa kaupunkiympäristöjen valaistuksen kehittämiseen. Osana tutkimusta toteutetaan oululaisille suunnattuja karttakyselyitä, havaintokävelyitä, työpajoja ja kokeiluja.

Valaistuksen kehittäminen on vuosikymmenien ajan tarkoittanut valon määrän lisäämistä. Sen seurauksena kaupunkialueiden ylivalaisusta on muodostunut globaali ongelma.

Ylivalaisun todetut haittavaikutukset ihmisen ja luonnon hyvinvointiin sekä kasvava energiankulutus ovat kuitenkin kääntämässä tarkastelun kaupunkiympäristöjen suunnittelussa valon määrästä valon laatuun.

Oululaisten kokemuksia pimeän ajan kaupunkiympäristöistä tutkitaan syksyn aikana karttakyselyn, havaintokävelyiden sekä valaistuskokeilujen ja -työpajojen avulla. Osallistavat kokeilut huipentuvat marraskuussa Lumo-festivaaleilla Hollihaan puistoon yleisölle avautuvaan valotaiteelliseen teokseen, joka suunnitellaan yhteistyössä alueen käyttäjien kanssa. Työpajat ovat kaikille avoimia.

Valoa tarpeen mukaan

Oulun yliopistossa vuoden 2023 alussa alkaneessa Turvallinen ja kestävä pimeä -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään keinoja luoda erilaisiin kaupunkiympäristöihin hyviä ja turvallisia pimeyden ja hämärän kokemuksia.

Tavoiteltavia laatuominaisuuksia suunnittelussa ovat esimerkiksi valon sävyjen ja voimakkuuksien harmoninen sovittaminen ympäristöön sekä valon säädettävyys käyttötarpeen mukaan.

”Tavoitteena ei ole vähentää keinovaloa kaikkialta vaan löytää valon ja pimeyden välille ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä tasapaino”, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi.

Onko vähän enemmän?

Valon määrän kasvattamisen sijaan tutkimuksen tavoitteena on optimoida matalien valaistusvoimakkuustasojen käyttöä vaikutuksiltaan tutkittujen suunnitteluratkaisujen sekä älykkään valonohjausteknologian avulla.

Tutkimusryhmän monitieteinen kokoonpano tuo tutkimuksen toteutukseen mukaan arkkitehtuurin, valaistussuunnittelun, taiteen ja humanististen tieteiden näkökulmia ja keinoja.

”Nykyteknologia antaa monia mahdollisuuksia valaistuksen mittaamiseen ja säätelyyn, mutta sen lisäksi on tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, miten ihmiset kokevat ja arvottavat eri valaistusolosuhteita kaupunkitilassa. Silloin valon määrää voidaan vähentää ja silti säilyttää positiivinen ja turvallinen kokemus ympäristöstä”, sanoo Pihlajaniemi.

”Valaistustasoja säätämällä voidaan esimerkiksi luoda enemmän tilaa arkkitehtoniselle ja elämykselliselle valaistukselle, joiden on todettu tukevat kokemuksia turvallisesta ja viihtyisästä kaupungista.”

Kaupunkilaisia haastatellaan

Hankkeessa tunnistetaan ja analysoidaan satelliittikuvien, luminanssimittausten, havainnoinnin sekä kaupunkilaisille suunnattujen haastatteluiden ja kyselyiden avulla erilaisia ympäristöjä Oulun kaupungin alueelta, joille voidaan luoda pimeän ja hämärän strategisia suunnitteluratkaisuja.

Lisäksi kehitetään ja pilotoidaan osallistavia tutkimus- ja työskentelymenetelmiä, joiden avulla pimeiden paikkojen kehitystä viihtyisiksi kaupunkiympäristöiksi voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida.

Tutkimustyössä toimitaan yhdessä sekä kaupunkilaisten että valaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien Oulun kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Kaupunkiorganisaation sisäisiä prosesseja on kartoitettu keväällä toteutettujen asiantuntijahaastatteluiden avulla.

Turvallinen ja kestävä pimeä on EAKR-hanke, jota rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki.

Kerro Oulun yliopistolle kokemuksiasi kaupunkipimeästä tästä linkistä.