Tekoäly rantautuu kouluihin — oululaiset opettajat pohtivat Digikarnevaaleilla opetuksen tulevaisuutta

Alex Ylinärä demonstroi lisättyä todellisuutta Makr-sovelluksella lisäämällä tilaan piirroshahmoja. Kuvat: Inka Lohvansuu

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Inka Lohvansuu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Noin sata opettajaa ja muuta sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilökuntaa osallistui Oulun kaupungin järjestämille Digikarnevaaleille. Iltapäivän aikana pohdittiin tekoälyn vaikutusta oppimiseen ja opetukseen. Työpajoissa tutustuttiin tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin opetustyössä.

Pohjankartanon juhlasaliin kokoontui joukko tekoälystä kiinnostuneita opetusalan ammattilaisia. Digikarnevaalien tavoitteena on tuoda opettajille ajantasaista tietoa tekoälystä.

“Tekoälyn suuret harppaukset viimeisen vuoden aikana asettavat valtavan haasteen informaatio- ja medialukutaidolle”, toteaa yliopiston lehtori Jari Laru Oulun yliopistosta.

Laru työskentelee Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Generation AI -hankkeessa, jossa kehitetään pedagogisia puitteita tekoäly- ja turvallisuuskasvatukselle.

Vuosi sitten julkaistu tekoälyä hyödyntävä ChatGPT-keskustelurobotti toi tekoälyn viimeistään suuren yleisön tietoisuuteen. Tällaiset keskustelurobotit kirjoittavat jo oppilaiden esseitä ja laskevat heidän matemaattisia tehtäviään.

Herää kysymys, milloin oppimista sitten tapahtuu?

“Meidän pitää pystyä uudistamaan käsityksemme opettamisesta. Tekoäly voi esimerkiksi auttaa selittämään ja ymmärtämään opittua asiaa ja toimia niin sanottuna tukiälynä oppilaalle”, sanoo Microsoftin koulutuksen toimialaratkaisujohtaja Vesa Äyräs.

opettajat opetustaulun edessä

Vesa Äyräs (vas.) ja Jari Laru ovat yhtä mieltä siitä, että koulun pitää ottaa tekoäly haltuun.

Medialukutaitoon pitää panostaa

Jotta tekoälyä oppii käyttämään turvallisesti, sen perusperiaatteet tulee tuntea. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat tärkeimpiä eettisiä kysymyksiä, kun tekoäly rantautuu kouluihin ja opetukseen.

“Sanotaan, että sinä tuotat dataa, olet data ja käytät dataa. Tekoäly oppii samalla kun sinne syötetään tietoa”, sanoo Jari Laru.

Koneoppimisessa ihminen syöttää dataa ja kouluttaa konetta.

“Siksi koneoppimisen toiminnassa näkyy ihmisten ennakkoluulot. Se vaikuttaa siihen, millaisia tuloksia koneoppiminen tuottaa”, kertoo Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Megumi Iwata.

Lapset ja nuoret elävät vilkkaassa ja alati muuttuvassa mediatodellisuudessa. He ottavat uusia alustoja helposti haltuun ja käyttävät mediaa erillä tavalla kuin vanhemmat ikäryhmät.

“Kodin ja koulun välissä olevaa mediatodellisuuksien kuilua pitää pystyä kaventamaan”, pohtii Jari Laru.

Uudenlaista lukutaitoa tarvitaan nopeasti, sillä tekoälyn ja teknologian ymmärtäminen on tärkeää.

“Tuleviin opetussuunnitelmiin varmasti lisätään datalukutaito ja tekoälyn lukutaito”, ennustaa Laru.

opettaja esittelee älykonetta

Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Megumi Iwata esittelee GenAI opetettavaa tietokonetta. Sen avulla voi oppia koneoppimisen toiminnasta.

Personoitua oppimista

Oppilaat voivat laittaa tekoälyn tekemään tehtävät heidän puolestaan. Oppimista ja pedagogiikkaa täytyykin tarkastella uudesta näkökulmasta.

Tulevaisuudessa tekoäly voisi tarjota oppilaille esimerkiksi personoidun oppimissuunnitelman ja -sisällön. Se voisi kyetä analysoimaan oppilaiden suoritusta ja oppimistyyliä sekä ehdottamaan sen perusteella toimivia ratkaisuja oppimisen tehostamiseen.

“Tulevaisuudessa tekoäly voisi toimia myös ikään kuin oppimisen Netflixinä. Se ehdottaisi esimerkiksi fotosynteesiä opiskelevalle aihepiiriin liittyviä asioita eri oppiaineiden ja ilmiöiden osalta”, kuvailee Vesa Äyräs.

Teknologia muuttuu nopeasti

Tekoälyllä toimivia työkaluja ja sovelluksia on olemassa jo paljon. Ne rantautuvat koulumaailmaan pikkuhiljaa.

“Lähdetään siitä, että kouluilla pitää olla toimivat verkkoyhteydet ja laitteet, sen jälkeen voi ottaa sovellukset ja digitaaliset oppimisympäristöt käyttöön. Näistä ei yksistään ole hyötyä ilman osaavia käyttäjiä, joten koulutuksilla on myös keskeinen rooli digipedagogisen strategian toteuttamisessa”, sanoo pedagoginen konsultti Alex Ylinärä Atealta.

Tekoäly auttaa tehostamaan rutiininomaisia tehtäviä niin opetusalan ammattilaisilla kuin muillakin toimialoilla. Oppilaantuntemusta se ei kuitenkaan koskaan kykene korvaamaan.

“Valmistuville opettajille minulla on kuitenkin sellainen viesti, että no panic. Parinkymmenen vuoden päästä tämäkin on jo vanhentunutta teknologiaa”, Jari Laru toteaa.

“Kuitenkin ymmärrystä siitä, millä tavalla tekoäly toimii, sitä tarvitaan aina”, täydentää Laru.