Seniorikortti liikuttaa oululaisia

Niina Epäilys on Oulun kaupungin liikuntajohtaja.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Hanna Pauliina Sankala-Sivula

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on ollut vuodesta 2003 alkaen käytössä Seniorikortti, joka oikeuttaa käyttämään päiväsaikaan kaupungin hallinnoimia liikuntapaikkoja. Seniorikortilla voi 40 euron vuosimaksulla käyttää arkisin päiväsaikaan kaupungin hallinnoimia liikuntapaikkoja, lähinnä uimahalleja ja kuntosaleja rajattomasti. Seniorikortin voi hankkia sen vuoden alussa, kun täyttää 65 vuotta.

Seniorikortin suosio on ollut vuosi vuodelta kasvavaa. Vuonna 2019 myytyjä kortteja oli 5144 kappaletta ja niillä käyntikertoja liikuntalaitoksiin kirjattiin 237 048. Vertailun vuoksi vuonna 2015 myytyjä kortteja oli 4092 kappaletta ja käyntikertoja 189 019. Toki kasvua selittää osaltaan kohderyhmään kuuluvien määrän kasvu väestössä, mutta myös markkinoinnilla ja Seniorikortista saaduilla hyvillä kokemuksilla on ollut osuutensa kortin suosioon. Seniorikortilla on edullinen vuosihinta, jotta kenellekään ei tulisi liikkumisen esteeksi taloudelliset tekijät. Vuonna 2019 Oulussa 65 vuotta täyttäneitä oli 33 286 henkilöä, joten kaikista ikäryhmään kuuluvista Seniorikortin lunastaneita oli 15,45 prosenttia.

Seniorikortin merkitys ikääntyneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kannalta on tärkeä. Lähtökohtana Seniorikortilla on edistää ja helpottaa ikääntyneiden kotona selviytymistä ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä, mutta yhtä tärkeää on myös sosiaalinen kanssakäyminen, toisten ikäihmisten tapaaminen, yhteiset juttuhetket liikunnan parissa sekä liikunnan tuoma ilo, virkistys ja rentoutuminen. Tätä näkökulmaa vahvistaa Oulun liikuntapalvelujen liikuntakoordinaattori Henna Kuusinivan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö (2018). Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi, että seniorikortin käytöllä on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä hyötyjä, mutta se on erityisen tärkeää ikääntyneiden sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta. 

Oulussa ikääntyneiden määrä kasvaa, kuten muissakin Suomen kunnissa. Kaupungin tarjoamilla liikunta- ja kulttuuripalveluilla on iso merkitys ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ohjatut liikuntaryhmät ovat tärkeitä tietyille kohderyhmille, mutta resurssien näkökulmasta ne tavoittavat vain pienen osan koko ikääntyneiden ikäryhmästä. Siksi Seniorikortti on oivallinen lisä ikääntyneille suunnattuun liikuntapalvelutarjontaan, sillä se voidaan tarjota kaikille, käyttö on vapaata käyttöaikojen puitteissa ja aikataulut liikkumiselle voi laatia kukin itse.  Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu, että hyvinvointi kuuluu kaikille ja löydämme mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Seniorikortilla on myös strategista merkitystä, sillä seniorikortti-palvelukonsepti toteuttaa ja konkretisoi mitä parhaimmalla tavalla tuota kaupunkitason tavoitetta. Ja mitä pidempään ikäihmiset pysyvät toimintakykyisinä ja selviävät kotona, sillä on isoja taloudellisia ja inhimillisiä vaikutuksia.

Seniorikortti on Oulussa 17 vuoden historiansa aikana osoittanut, että tällaiselle palvelulle on kysyntää ja tarvetta. Oulun kaupungin liikuntalaitoksissa, erityisesti kuntosaleilla, on viime vuosien aikana ollut nähtävissä selkeästi asiakasprofiilin muutosta siten, että ikäihmisten suhteellinen määrä on liikuntapaikoilla kasvanut. Tämä kertoo siitä, että ikääntyvä väestö on kiinnostunut oman terveytensä ja liikunnan edistämisestä ja kaupungin liikuntapalvelut on pystynyt omalta osaltaan myös tähän haasteeseen vastamaan. Seniorikortti on ollut tässä yksi oivallinen väline.

Kirjoitus on julkaistu kokonaisuudessaan Vanhustyö-lehdessä 3/2020.

Lue myös