Pohjois-Suomen Journalistit ry juhlistaa 100-vuotistaivalta

Sanomalehti Kalevan etusivu 13. marraskuuta 1921. Kuva: Digitaaliset aineistot. Kansalliskirjasto

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Petri Kristian Isoniemi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Suomen Journalistit ry:n jäsenet viettävät yhdistyksen 100-vuotisjuhlaa Oulussa lauantaina 20. marraskuuta. Tuolloin järjestettävässä juhlaseminaarissa on luentoja muun muassa siitä, millaista tulevaisuuden journalismi on. Lisäksi julkistetaan yhdistyksen 100-vuotishistoriikki.

Pohjois-Suomen Journalistit ry:n toimipaikka on Oulussa, mistä sen toimintakenttä kattaa koko Pohjois-Suomen ulottuen aina Kalajokilaaksosta Lappiin. Yhdistyksen puheenjohtajan Minna Akimon mukaan toimittajat ovat olleet perinteisesti aktiivisia yhdistystoiminnassa ja järjestäytymisaste on korkea. Tilanne on samanlainen myös Pohjois-Suomessa.

”Meillä ei ole ollut vaikeuksia saada uusia jäseniä mukaan toimintaamme. Saamme vuosittain hallitukseen nuoria ja uusia jäseniä mukaan ja meillä on tekemisen meininki, vaikka kukin meistä tekee hallitustyötä töiden, opintojensa ja perhe-elämän ohella. Koulutuksemme vetävät hyvin, mutta samalla se haastaa meitä terävöittämään omaa toimintaamme. Me teemme tätä työtä jäseniämme varten ja siksi heidän toiveitaan myös kuunnellaan tarkasti”, Akimo kertoo.

Pohjois-Suomen Journalistit ry:ssä on Akimon mukaan noin 500 jäsentä. Se on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys edustaen media- ja viestintäalan ammattilaisia. Jäsenet työskentelevät toimittajina, viestijöinä ja verkkotoimittajina eri medioissa. Yhdistyksessä on myös paljon alan opiskelijoita ja freelancetoimittajia.

Koulutustoiminnalla pitkät perinteet

Pohjois-Suomen Journalistit ry:n alkuperäinen nimi oli Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys. Tämä yhdistys perustettiin Oulun Seurahuoneen kabinetissa 6. maaliskuuta 1921. Yhdistyksen perustajina oli kuusi pohjoissuomalaista lehtimiestä. Uuden yhdistyksen perustamisen taustalla vaikutti tyytymättömyys sanomalehtien toimittajien palkkoihin, joita pidettiin epätasaisina. Lisäksi työpäivät olivat pitkiä ja työt painottuivat usein iltoihin.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys eli nykyinen Pohjois-Suomen Journalistit ry perustettiin Oulun Seurahuoneen kabinetissa vuonna 1921. Tuolloinen Seurahuone on Oulun kaupungintalo nykyisin. Kuva: Historian kuvakokoelma, Museovirasto

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys liittyi perustamisvuoden aikana Suomen Sanomalehtimiesliittoon, jonka nykyinen nimi on Suomen Journalistiliitto. Yhteiskunnan ja median muuttumisesta kertoo se, että Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen nimi muutettiin Pohjois-Suomen Journalistit ry:ksi vuonna 2020.

Pohjois-Suomen Journalistit ry järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen järjestämä koulutustoiminta tähtää toimittajien tietojen ja taitojen parantamiseen. Tällä toiminnalla on jo pitkät perinteet, sillä koulutustoiminta alkoi 1940-luvulla. Minna Akimon mukaan koulutustilaisuuksiin osallistuu yleensä 40–50 media-alan ammattilaista ja alan opiskelijaa. Yhdistys järjestää kolmesta viiteen päivän mittaista koulutustilaisuutta vuosittain.

Pohjois-Suomen mediakenttä koki murroksen

Oulussa ja muualla Pohjois-Suomessa on ollut historiallisesti monipuolinen mediakenttä. Oulusta käsin on toimitettu päivälehtiä, puolueiden äänenkannattajia, Yleisradiolla on ollut edustus Oulussa, minkä lisäksi Suomen Tietotoimistolla on ollut toimitus Oulussa.

Oulussa ja muualla Pohjois-Suomessa on tapahtunut mediakentässä suuri muutos, jota voi kutsua murrokseksi. Kaleva on laajentunut mediakonserniksi, jonka alla toimivat isot maakuntalehdet Kaleva ja Lapin Kansa ja pienemmät alueelliset lehdet. Puoluelehtien lukumäärä on laskenut, Yleisradion toimintaa Oulussa supistettu ja Suomen Tietotoimiston toimitus lakkautettiin Oulussa.

Minna Akimon mukaan media on selviytynyt suurten muutosten läpi Oulussa.

”Murroksesta huolimatta Oulussa mediat elävät ja voivat hyvin. Tänne on perustettu pieniä verkkolehtiä sekä Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain medianomeja, jotka työllistyvät koulutusta vastaaviin töihin hyvin”, hän kertoo.

Akimo pitää positiivisena sitä, että useita yt-kierroksia läpikäynyt Kaleva Media on palkannut uusia työntekijöitä Kalevan ja Lapin Kansan toimituksiin ja perustanut uuden radiokanavan. Kaleva on perustanut myös uuden luontomedian.