Oulussa lisätään niittyjä – syksyn aikana kylvetään neljä uutta aluetta

Kempeleenpuisto Heinäpäässä on yksi niityksi muutettavista kohteista. Ensimmäisenä vuonna niityllä kasvaa muun muassa koiranputkea ja nurmipuntarpäätä, niittyleinikkiä, puna-ailakkia ja nurmitädykettä. Kuva: Sanna Krook

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hoitoluokkamuutokset toteutetaan Oulussa alue kerrallaan. Viheralueita muutetaan niityiksi liikenneviheralueilla eli tienpientareilla, alikulkujen ympäristöissä ja avoimissa risteysalueissa. Myös vähällä käytöllä olevia puistoja voidaan muuttaa niityiksi. 

Leikkuukertojen vähentämisen myötä kasvit saavat kukkia, kasvaa ja levitä alueelle rauhassa. Syksyn aikana neljälle uudelle niitylle kylvetään niittykukkia laikuiksi. Yksivuotisten niittykukkien osoitetaan nousevan laikuista jo ensi kesänä. Kylvettävät monivuotiset kukkivat vasta toisena kasvukautena, joten lisää kukkaloistoa saadaan 2–3 vuoden kuluessa. 

Viheralueita katsotaan uusin silmin

Oulun viheralueita katsotaan nyt uusin silmin ja muutos tulee näkymään maisemassa. Tämä voi vaatia totuttelua niin kaupunkilaisilta kuin kunnossapidoltakin. Matalana leikkinurmi ei ole kaikkialla se ainut oikea siisti ja hyvin hoidettu viheralue. Monimuotoinen ja vaihteleva maisema muodostuu niittyjen, nurmien, metsän ja istutusten yhdistelmänä rikastuttaen kaupunkiluontoa.

Niittyjen lisääminen on osa valtakunnallista viheralueiden kunnossapitoluokituksen muutosta. Uuden Rams-luokituksen mukaan viheralueiden kunnossapito määritellään alueen arvojen perusteella.

Näitä arvoja ovat esimerkiksi maisemalliset arvot ja käyttöarvo. Uudessa luokituksessa painottuvat aiempaa enemmän luontoarvot, kuten ympäristön monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Niittyjen lisääminen voi vähentää kunnossapidon kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tärkeää pölyttäjille

Niitty on lajistoltaan monipuolisempi kuin leikattava nurmikko. Luonnonkukat ovat tärkeitä pölyttäjille ja niityillä erilaisia kukkia kasvaa alkukesästä syksyyn saakka. Niityn ilme vaihtelee kesän edetessä, myös lakastuneet kukat ovat osa niittyä.

Pölyttäjien lisäksi monipuolisesta kasvustosta hyötyvät erilaiset hyönteiset sekä maaperän hajottajaeliöstö, jolla on erityisen tärkeä rooli ravinteiden kierrossa. Linnut ja piennisäkkäätkin hakevat ravintoa ja suojaa niityiltä.

Lisätietoa osoitteessa: Niityt, Ympäristö ja luonto, Oulun kaupunki

 

 

 

 

 

Lue myös