Oulussa hiljattain toimintansa aloittanut Bloom on yhteisöllisyyttä luova yhdistys

Jose Miranda ja Ladislav Sedlák valistivat ihmisiä Bloomin toiminnasta Oulu Päivillä. Kuva: Jun Nakamura

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Antti A.T. Leinonen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ouluun vastikään toimintansa ulottanut Bloom on sosiaalisia verkostoja luova ja vahvistava yhdistys. Bloomin pääasiallisena tarkoituksena on kehittää paikallisen väestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta. Kaikille avoin yhdistys on mukana muun muassa erilaisissa kulttuuri- ja rekrytointitapahtumissa, joissa se tekee yhteistyötä sekä kaupungin että muiden yhdistyksien kanssa.

Bloom on vuonna 2020 koronapandemian aikana Tampereella perustettu voittoa tavoittelematon ja ei-poliittinen yhdistys, jonka toiminta on hiljattain levittäytynyt Ouluun. Bloom järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa paikalliset ja maahanmuuttajat voivat tavata ja tutustua toisiinsa.

Jose Miranda on Bloomin toimintapäällikkö Oulussa ja hän kertoo tarkemmin yhdistyksen toiminnasta. Miranda on lähtöisin Intian Goalta ja asunut nyt neljä vuotta Oulussa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa erilaisissa vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöissä. Ammatilliselta taustaltaan Miranda on merenkulkuinsinööri, joka on tehnyt myös kansainvälistä myyntityötä.

Yhteisöllisyyden asialla

Jose Miranda sanoo, että Bloomin päämääränä on yhdistää ulkomailta kaupunkiin saapuvia ja paikallisia ihmisiä erinäisissä tapahtumissa – nämä tilaisuudet ja kokoontumiset ovat kaikille avoimia.

”Edistämme uusien suhteiden ja yhteyksien luomista ihmisten välillä, tarkoituksena tukea yleisen hyvinvoinnin lisääntymistä alueen yhteisössä ja samalla luoda positiivista vaikutusta koko yhteiskuntaan”, Miranda maalailee yhdistyksen tavoitteita.

Bloomin ensimmäinen tapahtuma Oulussa oli Oulun Päivillä, jossa he esittelivät yhdistystään ihmisille. Jose Mirandan ohella kaupungissa aloitti kaksi muuta Bloomin vapaaehtoistyöntekijää eli Jun Nakamura ja Ladislav Sedlák.

Bloom tähtää yhteisöllisyyden kehittämiseen alueella. He ovat tehneetkin yhteistyötä International House Oulun kanssa, ja he aikovat tehdä yhteistyötä kaupungin sekä eri järjestöjen ja yritysten kanssa. BusinessAsemalla toimiva International House Oulu on Bloomin yksi kohtaamis- ja kokoontumispaikka.

”Aiomme järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, jotka esittelevät eri maiden kulttuureja esimerkiksi musiikin, ruoan ja tanssin kautta. Meillä on myös kaveriohjelma, jonka kautta pyrimme tutustuttamaan paikallisia ja ulkomailta Ouluun muuttaneita henkilöitä keskenään. Lisäksi suunnitteilla retkiä, peli-iltoja ja visailuja, joissa ihmiset voivat kokoontua yhdessä ja saada sekä uusia ystäviä että kokemuksia. Lisäksi olemme mukana rekrytointitapahtumissa sekä järjestämme työpajoja. Rohkaisemme ihmisiä verkostoitumaan ja saattamaan siten moninaisia yhteisöjä keskenään yhteen.”

Elävöittävää vuorovaikutusta

Jose Miranda viittaa yhdistyksen tehtävän kannalta olennaiseen tutkimustietoon.

”Meidän tekemiemme havaintojen perusteella ihmiset lähtevät Suomesta, koska heillä ei ole tarpeeksi työmahdollisuuksia, mutta myös vähäisen sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi porukkaa muuttaa pois”, Miranda kertoo.

Bloomilla on erityisesti lapsillekin suunnattua toimintaa, jossa on tarjolla hauskanpitoa ja monipuolista vuorovaikutusta sekä mahdollisuus oppia taiteita, kulttuuria ja kieltä.

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Suomen sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita lisäämällä Suomen houkuttelevuutta vakituisena asuinpaikkana kansainvälisten osaajien keskuudessa.