Oulun kaupungin taloustilanne heikentynyt dramaattisesti – työttömyys nousussa

Milloin koronatilanteen aiheuttama taloustaantuma pikkuhiljaa väistyy, jää jähtäväksi. Kuva: Minna Mäki-Heikkilä

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tämänhetkisen arvion mukaan, ottaen huomioon myös valtioneuvoston 8. huhtikuuta tekemän linjauksen mukaisen tuen kunnille ja sairaanhoitopiireille, epidemian nettovaikutus kaupungin talouteen on vuonna 2020 noin -60 miljoonaa euroa.

Ennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä olisi siten kaikkiaan noin 95 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kaupungin osuus koronaepidemian aiheuttamasta sairaanhoitopiirin ennustetusta 50 miljoonan alijäämästä on noin puolet. Kaupungin on näin ollen vastuullista ryhtyä toimenpiteisiin kaupungille ja asukkaille aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21. huhtikuuta, että yhteistoimintamenettelyä laajennetaan, sillä kaupungilla on mahdollinen tarve lomautuksiin sekä irtisanomisiin taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin kokonaistilanteen takia. Menettely koskee koko kaupungin henkilöstöä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa asiaa on tarkoitus käsitellä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevien toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Oulun työttömyysluvut nousussa

Maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli tarjolla Oulussa 2 923 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 13 824 oululaista työtöntä työnhakijaa lomautetut mukaan luettuna. Avoimia työpaikkoja oli 758 vähemmän kuin helmikuussa. Työttömiä oli 2 497 enemmän kuin helmikuussa ja 2 643 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Oulussa 14,1 prosenttia, vastaava luku oli helmikuussa 11,6 prosenttia ja vuotta aiemmin 11,4.

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä, 3 144, laski 88 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä, 3 589, kasvoi 392 henkilöllä ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä, 1 306, nousi 76 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Maaliskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 517 ja nuorisotyöttömyysaste oli 20,7 prosenttia, kun vastaava luku helmikuussa 16,3 prosenttia.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli maaliskuussa 1 839 143 euroa. Vuonna 2019 vastaava luku maaliskuussa oli 1 750 080 euroa. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli maaliskuussa yhteensä 4 351 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 132 henkilöä. Vuoden 2019 maaliskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 552, joista yli 1000-päiväisiä 2 152.

Työttömyysluvut pähkinänkuoressa:

•Työttömiä työnhakijoita 2 643 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

•Työttömyysaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.

•Nuorisotyöttömyys nousi 5,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.

•Pitkäaikaistyöttömiä oli 88 vähemmän kuin vuosi sitten.

•Aktivointiaste laski 6,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.

•Avoimia työpaikkoja oli 758 vähemmän kuin edellisvuonna.

Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi vuoden takaiseen verrattuna noin 89 000 eurolla.

Lue myös