Oululaisia onnistumisia, osa 12: Hiiliviisautta edistävä Carbon Wise sai alkunsa samannimisestä hankkeesta

Carbon Wisen toimitusjohtaja, Sanna Taskila, on alun perin kotoisin Ivalosta. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Oulun yliopistolla prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla tutkijana. Kuva: Viivi Anttila

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Viivi Anttila

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oululainen Carbon Wise on kiertotalouden alan yritys, joka tarjoaa muille yrityksille ilmastovaikutusten arviointia ja hiiliviisauden asiantuntijapalveluita. Oululaisia onnistumisia -juttusarja keskittyy paikallisten yritysten innovatiivisiin ratkaisuihin ja menestyksen avaimiin.

Hiiliviisaus liittyy läheisesti hiilineutraaliuden tavoitteisiin ja vastuullisuuteen. Se tarkoittaa, että yritys tuntee hiilijalanjäljen kokonaisuudessaan ja osaa toimia sitä pienentävällä tavalla. Organisaatioissa on olennaista osata viestiä hiiliviisaudesta, suunnitella sitä strategisesti sekä tietää, miten sitä voidaan käyttää markkinoinnissa.

Carbon Wise on kiertotalouden alan yritys, joka tarjoaa muille yrityksille ilmastovaikutusten arviointia ja hiiliviisauden asiantuntijapalveluita. Se tekee hiilijalanjäljenlaskentaa yrityksille ja organisaatioille niiden tuottamista tavaroista ja palveluista.

Lisäksi yritys tarjoaa koulutuksia ja vastuullisuustyöpajoja. Carbon Wisen suurimmat asiakastoimialat ovatkin valmistava teollisuus, tapahtuma- ja matkailuala, palveluala sekä kiertotalous, johon kuuluvat esimerkiksi perinteiset jätteenkäsittelylaitokset, energian ja kaukolämmöntuottajat sekä kierrätysmateriaalien valmistajat.

Toinen yrityksen perustajista ja sen nykyinen toimitusjohtaja, Sanna Taskila, on alun perin kotoisin Ivalosta. Hänen taustansa on vahvasti alan tutkimuksessa. Taskila työskenteli 15 vuotta Oulun yliopistolla prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla tutkijana erilaisissa koulutukseen ja tutkimukseen liittyvissä asiantuntijatöissä. Bio- ja kiertotalous olivat työssä vahvasti läsnä, ja Taskilan kiinnostus kiertotalouteen kasvoi sen noustessa biotalouden kanssa yhä ajankohtaisemmaksi tutkimusaiheeksi.

Kuinka kaikki sai alkunsa?

Taskila on työskennellyt pitkään Maconissa, oululaisessa bio- ja kiertotalouden asiantuntijayrityksessä, ensin sivutoimisena ja sittemmin kokoaikaisena työntekijänä. Maconissa syntyi ajatus hiilijalanjäljenlaskentapalvelusta, ja Taskilan vastuualueeksi tuli alkaa kehittää sitä eteenpäin. Palvelusta tuli nopeasti suosittu osa Maconin tarjoamia palveluita.

”Maconin omistaja ja toimitusjohtaja Mikko Ahokas ja minä perustimme Carbon Wisen maaliskuussa 2023. Ahokas on auttanut paljon myynnissä ja asiantuntijapalvelun kehittämisessä, ja lisäksi mukana on ollut muita asiantuntijoita Maconin verkostosta. Carbon Wisen ydintiimissä on kaksi asiantuntijaa, ja tarpeen mukaan lisähenkilöitä saadaan verkostojen kautta. Palvelut ostetaan pääasiassa paikallisilta verkostoyrityksiltä”, Taskila kertoo.

”Yrityksen perustamista helpotti se, ettemme joutuneet aloittamaan aivan tyhjästä, vaan pystyimme hyödyntämään esimerkiksi jo olemassa olevia verkostoja ja asiakaskuntaa. Macon on yhä Carbon Wisen merkittävin yhteistyökumppani, vaikka nykyään yritys onkin kokonaan omassa omistuksessani.”

Hankkeesta kiertotalouden yritykseksi

Taskilalle yksi inspiraationlähde palvelukonseptin kehittämisessä oli BusinessOulun järjestämä Carbonwise-hanke, joka toteutettiin aikavälillä 2020–2021. Taskila tiimeineen pääsi siihen mukaan Maconin voitettua julkisen tarjouskilpailun.

Hankkeessa oululaisille yrityksille tarjottiin hiilijalanjäljen laskentatyökalu sekä monipuolista neuvontaa laskentaan ja viestintään liittyen. Ryhmäkoulutuksen, webinaarien ja yrityskohtaisen neuvonnan avulla asiakkaat ottivat laskennan haltuun, ja pystyivät toteuttamaan hiilijalanjäljen laskentaa itsenäisesti. Lisäksi yrityksille tarjottiin ryhmäneuvontaa, joissa heillä oli mahdollisuus saada keskustelua ja apua kiertotalouden kysymyksiin.

Hiilijalanjäljen laskeminen herättää kiinnostusta. Esimerkiksi viime vuoden aikana kyselyt lisääntyivät selkeästi verrattuna aiempaan.

Projektin aikana Taskila pääsi kouluttamaan asiakkaita laskurin käytössä. Samalla hänellä voimistui näkemys siitä, että hiiliviisauden asiantuntijapalveluille on kysyntää.

”Mikään laskuri ei korvaa sitä, että voi kysyä suoraan omaan yritykseen liittyviä asioita alan asiantuntijalta. Laskuri ei myöskään anna varmuutta, että olet valinnut taustatiedot oikein. Asiantuntijapalvelu sen sijaan tukee asiakkaan varmuutta ja vahvistaa laskureissa käytetyn tiedon olevan oikein valittu, jolloin laskurin tietoja päästään hyödyntämään käytännössä.”

”Lisäksi asiakas oppii laskennan pääperiaatteet ja voi jatkossa toteuttaa sen jopa itsenäisesti Carbon Wisen tarjoaman laskentapohjan avulla. Näin ollen hiiliviisaus ei jää vain suunnitelman tasolle, vaan sen parissa saadaan oikeasti asioita aikaan. Suurin osa asiakkaista haluaa apua myös aiheeseen liittyvän viestinnän suhteen.”

Ajatus hiiliviisaudesta ja sen merkityksestä laajeni Taskilalle hankkeen aikana aivan uudella tavalla, ja innosti häntä aloittamaan oman yritystoiminnan saman aiheen parissa. Nimi yritykselle tuli hankkeesta.

”Ilman Carbonwise-hanketta ideani ei olisi kiteytynyt tällaiseksi. Vasta hankkeessa tajusin, millainen tarve asiakkailla on hiilijalanjäljen selvittämiseen ja kiertotalouden asiantuntijapalveluihin.”

Oulussa on hyvät verkostot yrittäjille

Tällä hetkellä Carbonwisessa kehitetään digitaalisia tuotteita, joiden prototyypin suunnittelu on käynnissä oululaisen yhteistyökumppanin kanssa. Tavoite on luoda tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaava verkkosivuille upotettava laskuri. Taskilan mukaan tavoitteena on helpottaa etenkin pienten toimijoiden kynnystä laskea hiilijalanjälki ja mahdollistaa myös niille pitkäjänteinen kehitystyö kohti hiilineutraaliustavoitteita.

”Hiilijalanjäljen laskeminen herättää kiinnostusta. Esimerkiksi viime vuoden aikana kyselyt lisääntyivät selkeästi verrattuna aiempaan. Taustalla ovat niin lainsäädäntö kuin päästöselvitysvaatimuksetkin. Haluaisin tuoda tietoon enenevästi, että hiilijalanjäljen laskeminen ei ole vaikeaa. Tiedonkeruu voi olla vaativaa, jos laskenta on monimutkainen, mutta autamme siinä mahdollisimman paljon. Kynnys lähestyä asiaa voidaan tehdä matalaksi, ja se on ollut koko ajan tavoite yrityksessä”, Taskila kertoo.

Oulussa on hänen mielestään hyvät lähtökohdat yrityksen perustamiselle.

”Oulu on erinomainen paikka perustaa startup, ja oululainen osaaminen herättää luottamusta. Alue on sopivan kokoinen ja olen kokenut, että toisten yritysten kanssa helppo verkostoitua. Alueella on myös tietyntyyppistä innovaatiotoimintaa sekä hyvä draivi ja tekemisen meininki.”

Taskila hyödyntää mielellään mahdollisuuksia verkostoitua erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Keväällä 2024 tulossa on esimerkiksi Oulussa järjestettävä Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma, johon myös Carbon Wise osallistuu.

Oululaisia onnistumisia -juttusarja nostaa esille positiivisia kuulumisia työ- ja yrityselämästä. Olipa onnistumisesi pieni tai suuri, haluamme kertoa tarinasi. Juttusarjan toteutuksesta vastaa BusinessOulu. Ota yhteyttä: media@businessoulu.com.