Järjestövarikko-hanke yhdistää lapsiperheet ja järjestöt – tavoitteena löytää jokaiselle oikea palvelu

Järjestövarikko-hankkeen työntekijät Tiia Hautamäki ja Joonas Havenius kannustavat tutustumaan Lähellä.fi -verkkopalveluun, johon yhdistykset ja järjestöt kokoavat harrastusmahdollisuuksia. Kuvat: Henna Saarenketo

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Henna Saarenketo

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Oulussa on laaja verkosto kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoavat tukea haastaviin elämäntilanteisiin sekä järjestävät lapsiperheille toimintaa, kuten erilaisia kerhoja ja harrastusryhmiä. Tarjontaa on, mutta oikean palvelun etsiminen ja löytäminen voi olla haastavaa. Juuri tähän pulmaan Auta Lasta ry:n Järjestövarikko -hanke hakee hyvää ratkaisumallia.

”Tarkoituksena on ohjata lapsia, nuoria ja heidän perheitään juuri heille sopivan kolmannen sektorin toiminnan pariin, oli se sitten vertaistukea, harrastuksia tai jotain muuta vapaa-ajan toimintaa”, hankkeen projektipäällikkö Tiia Hautamäki tiivistää.

”Ennen hanketta vastaavaa toimintaa kokeiltiin Tuiran alueella 10 kuukauden ajan, ja sen aikana kävi selväksi, että tällaiselle palvelulle on iso tarve”, hän lisää.

Me olemme yhteydessä eri toimijoihin ja tarvittaessa voimme käydä saattelemassa perheen palveluihin.

Ohjausta ja tukea

Kolmivuotinen hanke käynnistyi huhtikuussa 2023 ja jo puolen vuoden aikana yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistynyt. Hautamäki ja projektityöntekijä Joonas Havenius ovat kiertäneet esittelemässä toimintaa kouluilla, neuvoloissa sekä eri järjestöissä. Tarkoituksena on, että toimijat voivat ohjata asiakkaitaan Järjestövarikolle, jonka jälkeen Hautamäki ja Havenius alkavat kartoittaa, mikä palvelu olisi paras juuri kyseiselle perheelle.

”Juttelemme perheiden kanssa heidän tilanteestaan ja palvelun tarpeesta. Perheet päättävät aina itse, mikä toiminta heille sopii. Me olemme yhteydessä eri toimijoihin ja tarvittaessa voimme käydä saattelemassa perheen palveluihin”, Hautamäki kertoo.

”Osalle riittää, että he saavat tiedon esimerkiksi perhekahvilasta ja ohjautuvat toiminnan pariin itse, mutta osalla saattaa jännittää mennä uuteen paikkaan. Olemme välillä auttaneet nuoria kulkemaan bussilla harrastukseen ja paljon on selvitelty myös raha-asioita”, hän jatkaa.

Hautamäen mukaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja monella harrastaminen loppuu puhtaasti taloudellisista syistä.

”Olemme tehneet yhteistyötä Sos-lapsikylän Unelmista totta -toiminnan kanssa ja olemme heidän kauttaan pystyneet auttamaan perheitä harrastusmaksuissa. Teemme yhteistyötä myös Itlan ja Oulun kaupungin Samalta viivalta Oulu -pilotin kanssa, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen”, Hautamäki kertoo.

Kansankadulla sijaitsevasta Kumppanuuskeskuksesta löytyy runsaasti tietoa eri järjestöjen toiminnasta.

Yhteistyöllä paras tulos

Oulussa on tehty useamman vuoden ajan yhteisövaikuttavuustyöskentelyä, jonka yhtenä tavoitteena on koota lapsiperhepalveluihin monialainen verkosto mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämän pohjalta on jokaiselle hyvinvointikeskusalueelle perustettu Luuri-palvelu.

”Luurin idea on se, että jos esimerkiksi opettajalla on huoli jostain lapsesta, hän voi perheen luvalla soittaa Luuriin, johon vastaa perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijä. Sen yhden puhelun avulla voidaan koota sellainen ammatillinen verkosto, jota juuri kyseisessä tapauksessa tarvitaan”, Hautamäki sanoo.

”Luurin kautta löytyvät esimerkiksi aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhe- ja sosiaalityö, oppilashuolto sekä nyt myös järjestöt, joita me Järjestövarikkona edustamme, eli meidät voi kutsua Luurin kautta verkostoon mukaan”, hän lisää.

Vaikka Järjestövarikko tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa, heihin voi olla myös suoraan yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä. Perheiden ei tarvitse olla sosiaalihuollon asiakkaita päästäkseen palvelun piiriin.

”Päiväkotien, koulujen ja eri palveluiden työntekijät ovat olleet meihin suoraan yhteydessä. Myös perheet voivat ottaa itse yhteyttä, jos tuntuu, että tämmöiselle palvelulle olisi tarvetta”, Hautamäki rohkaisee.

Se on hieno tunne, kun onnistumme löytämään juuri oikeanlaista palvelua ja siitä tulee kiitosta. Se on itselleni tärkein motivaattori tässä työssä.

Osallisuutta ja hyvinvointia

Tällä hetkellä hankkeessa on ollut tiiviissä asiakassuhteessa noin 20 perhettä. Erilaisten tapahtumien ja vierailujen myötä tietoa on kuitenkin jaettu Hautamäen mukaan usealle sadalle henkilölle.

”Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oululainen perhe löytää kolmannen sektorin palveluiden piiriin ja saa näin elämäänsä osallisuutta sekä hyvinvointia”, Hautamäki sanoo.

”Tällä hetkellä on niin, että johonkin järjestötoimintaan on enemmän tulijoita kuin on palvelua tarjolla ja toisessa on vähemmän osallistujia osaltaan siksi, etteivät ihmiset tiedä palvelun olemassaolosta”, hän lisää.

Projektityöntekijä Joonas Havenius on ensimmäistä kertaa hanketyössä. Hän näkee hyvänä asiana, että työn on voinut aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä, lähtien etsimään juuri tähän hankkeeseen sopivia toimintamalleja.

Havenius on huomannut, että heidän palveluilleen on tarvetta ja perheet ovat kokeneet saavansa apua.

”Parhaan mahdollisen palvelun löytyminen ei välttämättä ole yhden pysähdyksen hommaa. Se on hieno tunne, kun onnistumme löytämään juuri oikeanlaista palvelua ja siitä tulee kiitosta. Se on itselleni tärkein motivaattori tässä työssä”, hän painottaa.

”Järjestöyhteistyön tiivistäminen on erittäin tärkeää ja toivon, että tämä hanke tulee jatkumaan jossain muodossa kolmen vuoden jälkeenkin”, Havenius lisää.

Lisätietoa Järjestövarikon toiminnasta löydät tästä linkistä.

 

Lue myös