Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

Hailuotoon rakennettavan Riutun-siltayhteys mereltä päin kuvattuna: Kuva: Afry

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Pitkään suunnitellun hankkeen toteutusvaihe on mahdollista käynnistää keväällä 2024.

Lainvoimaisen vesiluvan puuttuminen on viivästyttänyt Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamista vuosilla. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti hankkeen vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, minkä jälkeen järjestö haki asiassa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt ja päättänyt hylätä vesiluvasta tehdyn valituksen. Hylkäyspäätös tarkoittaa, että asian oikeuskäsittely on päättynyt ja hankkeen vesilupa on lainvoimainen.

”Hailuodon kiinteää tieyhteyttä on valmisteltu pitkään, ja on hienoa, että sitä päästään viimein rakentamaan”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

”Olemme tyytyväisiä, että hanke vihdoinkin pääsee etenemään. Hanke on erittäin tärkeä liikenteen palvelutason turvaamiseksi, lauttaliikenteeseen liittyvän häiriöherkkyyden ja puutteellisen palvelutason vuoksi. Lisäksi lauttaliikenteen järjestäminen on erittäin kallista pitkällä tähtäimellä. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet sekä luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittämiselle”, arvioi johtaja Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Rakentaminen kestää kolme vuotta

Hailuodon kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla. Allianssin etuna on, että vesiluvasta tehdyn valituksen käsittelyaika on voitu hyödyntää hankkeen kehitystyössä. Kehitysvaiheen työskentely käynnistettiin, kun allianssi muodostettiin keväällä 2022.

”Ennen rakennustöiden aloittamista viimeistelemme vielä suunnitelmia ja kilpailutamme alihankkijoita. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitetaan keväällä 2024. Valmistelevia töitä päästään aloittamaan hyvinkin pian ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa alkukesästä”, Terhi Honkarinta kertoo.

Rakentamisen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Yhteyden rakentaminen vie noin kolme vuotta. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Hailuotoon rakennetaan nykyisen lauttayhteyden korvaava kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Noin 8,4 kilometriä pitkä kiinteä yhteys sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat.

Kiinteällä yhteydellä halutaan parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Se huolehtii liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Hailuotoon rakennettavasta siltayhteydestä lisää tästä linkistä: vayla.fi/hailuoto