Anne Rännäli-Kontturi: Yhdessä olemme enemmän – tartu verkkoon!

Kirjoittaja työskentelee Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkönä. Kuva: Harri Tarvainen

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Sanna Riikka Johanna Häyrynen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulu on ollut kansainvälinen kaupunki aina 1700-luvun hansakaupungin ajoista alkaen. Historia ja maantiede ovat vuosisatojen saatossa muovanneet pohjoisesta kaupungistamme kansainvälisen risteys- ja kohtaamispaikan, jonka menestyminen ja hyvinvointi pohjaavat vahvasti avoimeen yhteistyöhön, verkostoihin ja vuorovaikutukseen.

Kaupungeissa muutos on pysyvää. Nykyään olennainen osa muutoksen hallintaa ovat yhteiskehittäminen ja uusien ratkaisujen hakeminen verkostoyhteistyössä, myös kansainvälisesti. Kaupungit tekevät kansainvälistä yhteistyötä asioissa, joita ei pystytä yksin ratkaisemaan tai joihin ei yksin pystytä vaikuttamaan.

Kansainvälisten verkostojen avulla voimme kehittää asiantuntijuutta, järjestää yhteistä toimintaa, jakaa osaamista, laajentaa resursseja, vahvistaa yhteistä ääntä sekä tuottaa ja kehittää palveluita.

Yhteistyön ja kansainvälistymisen vaikutukset näkyvät kaupunkimme ja asukkaidemme arjessa.

Oulun kaupunki työskentelee aktiivisesti esimerkiksi eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkostossa, Perämerta ympäröivien kuntien Perämerenkaari-yhdistyksessä, arktisten kaupunkien kaupunginjohtajien Arctic Mayors’ Forum -verkostossa sekä entisten, nykyisten ja tulevien Euroopan kulttuuripääkaupunkien Culture Next -verkostossa. Luomme harkiten yhteistyösuhteita myös Euroopan ulkopuolisiin kumppaneihin.

Yhteistyön ja kansainvälistymisen vaikutukset näkyvät kaupunkimme ja asukkaidemme arjessa.  Tuemme kansainvälistyviä yrityksiä löytämään kumppaneita, sijoittajia, uusia markkinoita sekä osaavaa työvoimaa. Kasvava vientiliiketoiminta lisää työpaikkoja Oulussa. Pyrimme varmistamaan ja vahvistamaan Oulun asemaa kansainvälisten liikenneverkkojen solmukohtana. Meiltä pääsee maailmalle ja maailma pääsee meille, pohjoisesta asemasta huolimatta.  

Esimerkkejä kansainvälisen yhteistyön hedelmistä Oulussa riittää. Kaukovainiolla haetaan parhaillaan kansainvälisessä yhteistyössä ratkaisuja rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen. Kansainväliset tapahtumat ja konferenssit vaativat työtä ja satsauksia, mutta tuovat näkyvyyttä, vaikuttamisen paikkoja, vierailijoita, matkailutuloja sekä palvelukysyntää. Suositun, vuosittaisen Lumo-valofestivaalin alkusysäys juontaa juurensa kansainväliseen yhteistyöhön ja opitun muokkaamiseen Ouluun istuvaksi.

Oulun koulujen opetuksessa kansainvälisyyttä arvostetaan, ja kouluissamme kasvaakin avoimesti maailmaa katsovia maailmankansalaisia.

Oululaiset taide- ja kulttuuritoimijat hakevat jatkuvasti vaikutteita maailmalta. Tarvitsemme laajan joukon kumppaneita matkallamme Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Oulun koulujen opetuksessa kansainvälisyyttä arvostetaan, ja kouluissamme kasvaakin avoimesti maailmaa katsovia maailmankansalaisia.

Vaikuttava verkostoyhteistyö edellyttää luottamusta, sitoutumista, vastavuoroisuutta ja keskinäisen riippuvuuden oivaltamista. Pitkään jatkunut pandemia on siksi haastanut kansainvälistä verkostoyhteistyötä. Viimeisen kahden vuoden ajan tapaaminen toisensa jälkeen on siirtynyt verkkoon ja kohtaamisen sijaan toinen osapuoli onkin kuvake näytöllä ja ääni kaiuttimessa.

Vaikka koronapandemia on rajoittanut kansainvälisen yhteistyön muotoja, se ei ole pysäyttänyt yhteistä työskentelyä. Kaupungeilla ympäri Euroopan ja arktisen alueen on ollut tarve jakaa kokemuksia ja ideoita siitä, millaisin ratkaisuin pandemiaa hallitaan ja miten huolehditaan kaupunkilaisten arjen jatkumisesta.  

Pohjoiselle, pitkien etäisyyksien Oululle digitaalisten työtapojen laaja-alainen käyttöönotto kansainvälisessä verkostoyhteistyössä on myös etu, sillä osallistumisen mahdollisuudet ovat kasvaneet.

Mutta vaikka verkostotyöskentely virtuaalisesti on ollut hedelmällisempää ja tuloksekkaampaa kuin olisin pandemian alussa uskaltanut arvata ja yhteydenpito kollegoiden kanssa on ollut todella vilkasta, en malta odottaa, että pandemia hellittää otteensa ja pääsemme taas yhteisen pöydän ääreen työskentelemään, verkostoitumaan ja altistumaan myös odottamattomille kohtaamisille.