ALUEVAALIT 2022: Vaili Jämsä-Uusitalo 402: Pohjoispohjalaisten palvelut varmistettava korkeatasoisina

Opintoasiansihteeri Vaili Jämsä-Uusitalo (sin.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mielestäni tässä kirjoituksessa mainitut seuraavat asiat on oltava kunnossa ja päätettävä oikein niiden hoidosta.

Minulla oli raskas vuoden loppu. Veljeni kuoli ja äitini joutui tapaturmaan ja sairaalaan, joten tuntemukseni, mitä haluan tulevaisuuden terveyden- ja sairaanhoidolta, ovat hyvin tuoreita.

Ilman henkilöstöä ei ole terveydenhoidon palveluita. Laadukkaat palvelut lähtevät siitä, että on osaavaa ja taitavaa työvoimaa toteuttamassa terveyden- ja sairaanhoidon tehtäviä. Sote-johdon tulee panostaa hyvinvoivaan henkilöstön riittävyyteen. Hoitoaloilta ja huollosta on poistumassa enemmän henkilöstöä eläkkeelle kuin alueellamme koulutetaan. Palkkausta on tarkasteltava palveluiden tärkeyden pohjalta tulevaisuudessa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava sekä alan houkuttelevuudesta.

Läheisillä on mahdollisuus auttaa hoitohenkilökuntaa heidän vaativassa tehtävässään. Kuntoutukseen on panostettava ja sen on tapahduttava niin, että läheiset voivat olla tukemassa potilasta. Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunta osaa vaativatkin leikkaukset ja hoitotoimenpiteet, mutta tämän jälkeen alkaa kuntoutuminen, joka voi viedä kauan. Luodaan uuteen järjestelmään keinot, joilla läheiset voivat tukea lapsiaan, vanhempiaan ja ystäviään. Tämä säästää kokonaiskustannuksia ja luo inhimillisyyttä. Palvelut tulee tuottaa asiakaslähtöisesti mieluiten yhden käynnin periaatteella ja sujuvasti.

Sosiaalipalveluita ei jätetä syrjään uudistuksessa. Sairaita huolestuttaa taloudellinen tilanne pitkien hoitojen jälkeen. Toisaalta heikko taloudellinen tilanne altistaa sairauksille. Näitä asioita on on tarkasteltava kokonaisuutena. Palveluiden lista on laaja ja työtä paljon. Lapsiperheiden palvelut: kotipalvelu ja perhetyö, lastensuojelu, neuvolat, perhesosiaalityö. Mielenterveys- ja päihdepalvelu. Harkinnanvarainen toimeentulotuki ja sosiaalinen luotto. Vammaisten palvelut: asuminen, henkilökohtainen apu, liikkuminen, omaishoito, työ- ja päivätoiminta. Ikäihmisten palvelut: asiointi ja neuvonta, palvelukeskukset, asuminen, tukea kotiin, veteraanit. Maahanmuuttajapalvelut.

Palvelut on tuotettava sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti. Taloudenhoidon on oltava tarkkaa ja järkevää, mutta ei mitään aluetta syrjivää. Palveluihin pääseminen on oltava joustavaa ja sujuvaa. Uuden teknologian ja hoitotapojen käyttöönotolla voidaan varmistaa henkilöstön riittävyyttä. Kustannustehokkuus ei tarkoita, että terveydenhuoltoa tai toimivimpia pelastuspalveluita ei ole tarjolla. Soten idea on saada hoitoketjut toimimaan, mikä tuo säästöjä ja hoitoon sekä palveluihin nopeutta.

Pohjois-Pohjanmaa on laaja-alue, joten palveluiden tasapuolinen tarjoaminen tulee olemaan uuden valtuuston tärkein haaste.

402 Vaili Jämsä-Uusitalo (sin.)
Opintoasiansihteeri