ALUEVAALIT 2022: Tomi Lahti 482: Digitalisaatiolla soten kustannukset kuriin ja palveluiden saavutettavuus ylös

Tuotepäällikkö Tomi Lahti (vihr.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Käsillä oleva soteuudistus tavoittelee palveluiden parempaa saavutettavuutta ja palvelutason nostoa, mutta erityisesti sillä varaudutaan tulevaisuuden väestörakenteen muutoksen kustannustason nousuun ennaltaehkäisevästi. Jotta jatkossa vähemmällä voidaan saada enemmän, on digitalisoitava perusterveydenhuollon asiakasrutiinit sujuviksi, jolloin henkilökohtainen palvelu voidaan säästää sitä todella tarvitseville. Vain kattavalla digitalisoinnilla voidaan saavuttaa enemmän palvelua rajallisilla resursseilla.

Asiakkaan kannalta terveydenhuollon palveluille tärkeintä on että ne ovat helposti saavutettavia ja oikeita. Kun palveluita eniten tarvitaan, ollaan yleensä kaikkein heikoimmassa asemassa oman elämän suhteen. Siksi on tärkeää että ihmisen ei pidä etsiä palvelua, vaan palvelu hakeutuu avun tarvitsijan luokse aina kun mahdollista. Jo nyt tämä koskee osaa palveluista, jatkossa määrä tulee toivottavasti digitalisaation myötä kasvamaan.

Palveluita käytetään jos ne ovat helposti saavutettavia. Palveluiden pitää olla siellä missä asiakkaat ovat. Esimerkiksi Iisalmessa on käynnissä kokeilu, jossa kolme psykiatrista sairaanhoitajaa eli psyykkaria auttavat ja tukevat yläkouluikäisiä nuoria koulupäivien aikana. Ajatus on kokeilla uudenlaista matalan kynnyksen tukea mielenterveyden haasteisiin. Helppo saatavuus ja saavutettavuus ovat tärkeää erityisesti nuorten palveluissa, koska heillä on palveluista vähiten tietoa ja mahdollisesti korkea kynnys hakea apua. Avun hakemisen esteitä pitää poistaa ja kynnyksiä madaltaa.

Toinen tapa lisätä saavutettavuutta on tuoda niitä verkkoon. Jos kynnys hakeutua psyykkarin puheille kasvokkain on korkea, pitää tuoda matalan kynnyksen digitaalisia palveluita esimerkiksi Snapchattiin, Instagramiin, TikTokiin ja YouTubeen. Nuorten unelmien sosiaalinen media on turvallinen, yhdenvertainen ja tekee maailmasta paremman. Tähän haavekuvaan on vielä matkaa, mutta matkaa pitää tukea – myös mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden näkökulmasta.

Jatkossa useimmat perustason terveyspalvelut voivat löytää asiakkaan vaihteleviin elämäntilanteisiin automaattisesti. Valtiovarainministeriön tekoälyohjelma AuroraAI rakentaa edellytyksiä sujuvammalle asioinnille elämän eri tilanteisiin ja pyrkii vähentämään niin sanottua luukulta toiselle juoksemista. Kun tieto palveluista löytää asiakkaat entistä paremmin ja automaattisemmin, ja erityisesti oikea-aikaisesti, paranee palveluiden saavutettavuus olennaisesti. 

Sotepalveluprosessit on rakennettu pääasiassa palveluita tuottavien organisaatioiden ja niitä tuottavien lääkäreiden ja hoitajien näkökulmasta. Sotepalveluiden suurimpia kompastuskiviä onkin asiakaslähtöisyyden puute. Jos palvelut rakennettaisiinkin asiakkaan kannalta paras lopputulos lähtökohdaksi ottaen, monia sote-palveluita kuormitettaisiin paljon vähemmän. Puhutaan häiriökysynnän pienentämisestä. Häiriökysyntä pienenee, kun ihmisen ei tarvitse apua saadakseen esimerkiksi toistuvasti ottaa yhteyttä palvelua saadakseen. Terveysalveluiden asiakaslähtöinen uusiminen olisi soten graalin malja, jolla tehtäisiin hienosäätöä kertaluokkaa suuremmat parannukset palvelukokemukseen ja palveluiden kustannuksiin, samalla kun henkilöresursseja vapautuisi tärkeimpään eli ihmiskohtaamisiin.

Digitalisaation kannalta keskiössä ovat asiakaslähtöisempien prosessien lisäksi erilaiset järjestelmät, erityisesti potilastietojärjestelmät. Onneksi alueellamme on jo käytössä erinomainen Esko, jonka kehitys on osaavien paikallisten kehittäjien käsissä. Eskon varaan on hyvä edelleen kehittää digitalisaatiota ja tulevaisuuden asiakaslähtöisempiä palveluita.

482 Tomi Lahti (vihr.)
diplomi-insinööri, tuotepäällikkö