ALUEVAALIT 2022: Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen 483: Johtavien viranhaltijoiden valinta on aluevaltuuston ensimmäinen tehtävä

Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen (vihr.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ensimmäinen aluevaltuusto joutuu tekemään aivan ratkaisevia ja pitkään vaikuttavia päätöksiä ensimmäisissä kokouksissaan. Talouspuolen johtajan valinta on tällainen.

Otetaanko ammattilainen, joka perinteiseen tapaan tarkastelee vuosi- tai vaalikausitason menoja ja tuloja, mutta ei huomio otettujen riskien pitkäaikaisvaikutuksia? Mielestäni Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee erityisen kipeästi uudenlaista talousajattelua. Meidän on haettava pitkän tähtäimen vaikutuksia ja menojen hillintää sekä kestävää riskienhallintaa.

Kelan mukaan Oulu käyttää sekä terveydenhoitoon että sosiaaliturvaan keskimääräistä vähemmän rahaa, vaikka asukkaat ovat sairaampia ja köyhempiä kuin muut suomalaiset.

Siis vaikka Oulussa ollaan nuorempia kuin suomalaisissa vastaavissa kaupungeissa, täällä sairastetaan enemmän ja tienataan vähemmän. Oululaiset jäävät eläkkeelle nuorempana kuin suomalaiset keskimäärin. Työkyvyttömyyseläkeläisiä on poikkeuksellisen paljon verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Koska kulut eivät ole nousseet tarpeen kasvaessa, on mahdollista, että niukalla resursoinnilla on aiheutettu hyvinvoinnin tason madaltuminen.

Tulevaisuuden kannalta Oulun tyylin politiikka on kestämätöntä, sillä väestö vanhenee hyvin nopeasti. Vaikka nuoria on nyt paljon, jo seitsemässä vuodessa vanhusten määrä kasvaa puolella. Nykynuorten olisi pysyttävä pitkään hyväkuntoisina, sillä työikäisinä heidän on hoidettava huoltosuhteen kestokyky. Jos nuoriso jätetään edelleen ilman tukea, syrjäytyvien osuus pysyy suurena.

Koko kansan kannalta on vastuutonta tuudittautua uskomukseen, että valtio maksaa kasvavat menot. Meidän on tehtävä jo nyt osamme, että tulevaisuudessa asukkaat pysyisivät terveinä ja työkykyisinä pitempään.

Hyvinvointialue voi heti alussa tehdä irtioton kestämättömäksi todetusta taloudenhoidon tavasta. Palvelujen sijaan tehdään investointeja, jotka tulevaisuudessa tuottavat vaikutuksia sekä asukkaitten hyvinvointina että alempina menoina, kun raskaita korjaavia toimia ei enää tarvita yhtä paljon.

Vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen investoiminen perustuu paikalliseen ja suomalaiseen tutkimustietoon sekä jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen. Näitä moni julkinen, yksityinen ja järjestötaho yhdessä suunnittelee ja toteuttaa. Tämäntapaisen talousosaamisen ammattilaisen minä haluaisin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahankäyttöä suunnittelemaan ja toimeenpanemaan.

483 Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen (vihr.)