ALUEVAALIT 2022: Pasi Laukka 145: Sosiaalityö luo hyvinvointia alueuudistuksessa

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka (sd.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Alueuudistuksessa tavoitteena on tukea jokaisen suomalaisen hyvinvointia. Tähän tarvitaan sekä terveydenhuoltoa että sosiaalihuoltoa. Sosiaalityö tukee yksilöä tai hänen perhettään tai yhteisöä silloin, kun asiakas tarvitsee erityistä tukea. Päättäjien tehtävä on luoda puitteet sille, että asiakas saa asuinpaikastaan riippumatta tarvittavat sosiaalipalvelut ja että nämä palvelut toimivat hyvässä yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa.

Päätöksenteossa sosiaalityö nähdään usein pelkkänä kustannuksena, koska ei haluta uskoa työn mahdollisuuksiin tai hyöty näkyy liian myöhään. Sosiaalityöhön ja erityisesti ennaltaehkäisevään työhön ei sijoiteta nyt tarpeeksi resursseja. Sosiaalityön parissa työskentelevät näkevät dilemman; silloin kun työ tehdään hyvin, se on näkymätöntä. Suurten ja vaikeiden ongelmien ilmaantuessa onkin jo auttamatta myöhäistä. Kustannukset ovat myös karanneet punaiselle.

Karu esimerkki kustannuksista näkyy lasten sijoittamisissa. Yhden lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen maksaa karkeasti yli 20 000 tuhatta euroa vuodessa, ammatilliseen perhekotiin noin 60 000 euroa vuodessa ja laitoshoitoon yli 90 000 euroa vuodessa. Siksi tulisi panostaa avohuollon ja varhaisemman tuen kehittämiseen, nämä palvelut ovat merkittävästi edullisempia. Palvelu on erittäin tärkeä monelle lapsiperheelle. Tällä tavoin voidaan ehkäistä tilanteitten kärjistymien, tukea vanhempien jaksamista ja antaa lapselle turvallinen kasvuympäristö. Sosiaalityöhön panostaminen ei ole vain inhimillistä ja tärkeää, se on myös taloudellisesti kannattavaa.

Sosiaalityöhön ja sosiaalihuollon palveluihin tulee satsata, koska nämä palvelut ovat avainasemassa yksilön hyvinvoinnin edistämisessä. On tärkeää muistaa, että palvelujen käyttäjät tarvitsevat sosiaalityötä, joka on saatavilla lähipalveluna. Palvelujen käyttäjille henkilökohtainen tuki ja ohjaus ovat tärkeitä myös silloin, kun asiointi tapahtuu digitaalisissa ympäristöissä. Oulun kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston esittelijänä tunnistan erityisryhmien tarpeet. Oulussa on havaittu esimerkiksi vammaispalveluissa, että kun asiakkaalla on sama sosiaalityöntekijä, asiakas voi luottaa työntekijään ja on helposti lähestyttävä eri elämäntilanteissa. Tällaiset toimintatavat tulee saattaa myös hyvinvointialueen käytänteiksi.

Sosiaalityötä tulisi alueuudistuksessa tarkastella rohkeasti uudesta näkökulmasta.  Sosiaalityön laaja-alainen toimintakenttä tavoittaa koko Pohjois-Pohjanmaan asukkaat. Yksilötyö, asumissosiaalinen työ, taloussosiaalityö, etsivä ja jalkautuva työ sekä matalan kynnyksen sosiaalipalvelut muodostavat elämänkaareemme kokonaisuuden. Sosiaalityöntekijän rooli on olla jatkossa osa monialaista hyvinvointitiimiä. On mentävä sinne missä asiakkaat ovat, yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Perhekeskukset ovat alueuudistuksen malliesimerkki toiminnasta, jossa kaikki palvelut ovat saavutettavissa yhdestä paikasta, olivat ne sitten sähköisiä tai lähipalveluita. Palkkojen harmonisoinnissa sosiaalityöntekijöiden työn arvo tulee näkyä myös euroissa. Ilman sosiaalityötä ei synny hyvinvointia.

145 Pasi Laukka sd.
Yhteisötoiminnan päällikkö, FM
Aluevaaliehdokas, Oulu