ALUEVAALIT 2022: Minnamaria Salminen 187: Hyvinvointialueuudistus koskettaa omaishoitajia – nyt on aika vaikuttaa

Toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen (sd.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Omaishoitoperheiden tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät aluevaalien jälkeen hyvinvointialueen vastuulle ja järjestettäviksi, se tulee merkitsemään isoa muutosta omaishoitosopimuksen tehneille henkilöille.

Myös omaishoidon tuen uudet, alueelliset kriteerit ja palkkioiden tasot siirtyvät tulevien aluevaltuutettujen päätettäviksi. Uskallan väittää, että suuri osa Pohjois-Pohjanmaan omaishoidontuen saajista, eli 4377 tuen saajaa, ei ole tiedostanut, kuinka suuresta muutoksesta on kysymys.

Tälläkin hetkellä osassa alueen kunnista on alibudjetoitu vuosikausia omaishoidon tuen määrärahoja. Miten varmistetaan, että tätä ei tapahdu tulevalla hyvinvointialueella? Uudet, hyvinvointialueen yhteiset omaishoidon tuen kriteerit tulevat tarkoittamaan väistämättä sitä, että osalla omaishoidon tuen saajista maksettava omaishoidontuen palkkio pienenee, vastaavasti joillakin se nousee.

Oululaisten omaishoidontuen saajien, eli kaikkiaan 1960 saajan, kohdalla pelkona on, että omaishoidon tuen palkkiosummat ja harkinnanvaraisten vapaiden pitämisen mahdollisuus heikkenevät, sillä nämä asiat ovat olleet Oulussa jo pitkään keskimääräistä paremmin. Nyt olisikin tärkeää äänestää aluevaltuustoon henkilöitä, jotka ymmärtävät oikeasti omaishoidon kokonaisuutta ja omaishoitajien tekemän työn merkitystä.

Vaikka omaishoitajat eivät ole työsuhteessa hyvinvointialueeseen, he toimivat toimeksiantosopimuksella ja tekevät mittaamattoman arvokasta työtä. Ilman omaishoitajien panosta sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi. Tutkimusten mukaan pelkästään iäkkäiden hoidon vaihtoehtoiskustannukset Suomessa olisivat ilman omaisten apua 3,1 miljardia euroa enemmän vuodessa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ei pärjää ilman omaishoitoa, joka on ihmisläheinen ja erittäin kustannustehokas hoivan muoto. Omaishoidon tuen palkkioiden ja palveluiden on oltava suhteessa omaisen antaman hoivan vaativuuteen ja sitovuuteen. Lisäksi on huomioitava, että kun kehitetään omaishoidon kokonaisuutta, on otettava huomioon myös ilman omaishoitosopimusta toimivat omaishoitajat, joita on todella iso joukko.

Toivon ja haluan uskoa, että omaishoitajat huomioidaan tulevassa hyvinvointialueen strategiassa ja toiminnoissa. Hyvinvointialueen toimijoilla ja päättäjillä tulee olla selvä käsitys alueen omaishoidon kokonaistilanteesta ja tuen tarpeista. Lisäksi tulee osoittaa selkeät kehittämiskohteet, joilla omaishoitajien asemaa parannetaan.

Omaishoitoperheiden osallisuutta päätöksentekoon tulee vahvistaa ja lisätä omaishoitajien uupumista ehkäiseviä, ennakoivia palveluita. Palvelut pitää saada omaishoitoperheille ilman kohtuutonta viivytystä, joustavasti ja saavutettavasti, yhden luukun periaatteella. Toivon, että tulevissa aluevaaleissa annetaan paljon ääniä omaishoitajien ja omaishoidon tukemiselle!

187 Minnamaria Salminen (sd)
Omaisjärjestön toiminnanjohtaja
Sosionomi AMK
3. varavaltuutettu, Oulu