ALUEVAALIT 2022: Kaarina Torro 193: Hyvinvointi – arvokkainta mitä meillä on

Kirjastovirkailija Kaarina Torro (sd.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tuo lause on meidän Demareiden vaalislogan. Arvokas-sanan merkitystä jos pohtii, siitä saa erilaisia mietteitä aikaiseksi. Kun katsoo helpointa määritelmää, niin se on yksinkertaisesti tarpeellinen tai kallisarvoinen, mutta jos sanaa mietitäänkin euromerkki silmissä kiiluen, sen merkitys muuttuu kummasti.

Meitä ihmisiä on eri tuloluokista, mutta jokaisella on oikeus samanarvoiseen palveluun. Me emme halua yhteiskuntaa, jossa hyvää hoivaa ja huolenpitoa saavat vai ne, joilla on varaa maksaa paremmasta palvelusta. Me emme saa ajautua tilanteeseen, jossa yksityiset ja monikansalliset yritykset tuottavat pääosan hyvinvointipalveluista ja niiden pariin pääsee ne, joilla on paksu lompakko tai mikäli saavat palvelusetelin käyttöönsä.

On ihmisiä ja puolueita, jotka luottavat julkisen palvelun tarjoajan omaan tuotantoon ja henkilöstöön. Ne palvelut maksetaan julkisinvaroin ja pienin asiakasmaksuin. Henkilöstön palkkaus saattaa olla matalampi, mutta edut ovat työehtojen mukaiset, kun takana on pääsopijajärjestöt. Toki lisäkäsipareja tarvitaan, jotta työolosuhteet paranevat ja henkilöstöä saataisiin jatkossakin eikä palkankorotuskaan ole pahitteeksi.

Suomessa ja Oulussakin on meneillään malli, jossa halutaan ulkoistaa lähes kaikki, mikä voidaan. Ja kyllä, suurin osa tämän mallin kannattajista on puoluelinjassa oikealla. He suosisivat yksityisyritysten palveluja ja tahtotila näyttää olevan, että kaikki, mikä voidaan, ulkoistetaan. He näyttävät ajattelevan, että oma henkilöstö on menoerä, ei mahdollisuus hyvään työtulokseen. Heillä lienee toive, että yksityiset tuottajat pitäisi ottaa suureen vastuuseen palvelujen tuottamisesta myös tulevilla hyvinvointialueilla.

Me haluamme, että tuleva hyvinvointialue on julkinen toimija, jonka tarkoitus on tuottaa palvelut asukkailleen oikea-aikaisesti, tasavertaisesti ja saavutettavuus huomioiden, pääosin yhteiskunnan varoilla. Yksityinen toimija voi olla tarvittaessa lisänä, mikäli omatuotanto ei riitä. Tässä voidaan käyttää apuna palveluseteliä, kuten nykyisinkin tehdään. Hyvinvointi on arvokasta, ja se on myös arvokkainta mitä meillä on! 

193 Kaarina Torro (sd.) kirjastovirkailija

131 Sisko Junttila (sd.) monipalvelutyöntekijä

171 Maijaliisa Pollari (sd.) tuotannon työntekijä

176 Kaisa Päätalo (sd.) oikeustradenomi