ALUEVAALIT 2022: Juha Hänninen 236: Arjen turvallisuuden puolesta

Kaupunginvaltuutettu Juha Hänninen (kok.) on ehdolla aluevaaleissa tammikuussa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tulevissa aluevaaleissa on kyse ihmisten arjen turvallisuuden varmistamisesta. Se tarkoittaa olosuhteita, joissa jokainen voi kokea oman henkilökohtaisen arkensa turvalliseksi. Politiikkojen tärkein tehtävä on varmistaa ihmisten turvallinen arki Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa. Ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alussa. Pelastuslaitos hoitaa ensivastetoimintaa myös jatkossa, kuten tähänkin saakka.

Pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen järjestettäväksi. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät jatkossa myös alueesi pelastustoimen asioista. Sen palveluista tärkeimmät ovat tulipalojen sammuttaminen ja pelastustoiminta niin liikenteessä, kuin muualla. Paikallisena turvallisuuden takaajana onnettomuuksien ehkäiseminen on pelastuslaitosten keskeinen tehtävä. Se toteutetaan muun muassa palotarkastusten, rakentamisen ohjauksen, turvallisuuskoulutusten ja viestinnän avulla. Lisäksi pelastustoimi auttaa alueensa toimijoita varautumaan eri häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä huolehtii väestönsuojelusta. Sopimuspalokunnat ovat kiinteä osa pelastuslaitosten organisaatioita. Niiden riittävien resurssien turvaaminen on varmistettava koko uudella hyvinvointialueella.

Pohjois-Pohjanmaa on ainoa alue, jossa pelastuslaitoksia yhdistetään. Alueen väestön avunsaannin näkökulmasta aluejaolla ei ole merkitystä. Kohteeseen hälytetään aina lähin, nopein ja tarkoituksenmukaisin yksikkö apuun hallinnollisista aluerajoista riippumatta.

Edellytän, että pelastustoimen tarvittavien resurssien turvaaminen varmistetaan tulevaisuudessa. Pelastustoimessa on valtakunnan tasolla noin 81 miljoonan euron vaje rahoituksessa mm. varallaolojärjestelmän purkaminen ja toimintavalmiuden kehittäminen sekä investointivelka: paloasemakiinteistöt ja kalusto. Siitä Pohjois-Pohjanmaan osuus on noin 3,3 miljoonaa euroa. Nykyistä palvelutasoa ja palveluverkkoa ei kyetä ylläpitämään ilman lisärahoitusta. Pahimmillaan tämä johtaa turvallisuustason laskuun syrjäseuduilla, kun resursseja joudutaan priorisoimaan.

Pelastustoimi on erittäin tärkeänä osana sisäistä arjen turvallisuutta ja turvallista Suomea. Pidetään huolta ja välitetään – aivan kaikista! Poliittisten päättäjien tärkein tehtävä on varmistaa ihmisten turvallinen arki.

236 Juha Hänninen (kok.)
Kaupunginvaltuutettu Oulu

Turvallisuuspäällikkö evp.