ALUEVAALIT 2022: Anneli Näppä 67: Tärkeät aluevaalit

Kaupunginvaltuutettu Anneli Näppä (kesk.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Aluevaaleissa äänestetään edustajat aluevaltuustoon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Nämä aluevaltuutetut päättävät myös Oulun alueen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta ja palveluiden järjestämisestä käsittäen myös ensihoito- ja pelastustoimen palvelut. Ensisijainen tavoite on, että Pohjois-Pohjanmaan väestö saa paremmat palvelut, hallinnollinen uudistus tapahtuu siinä sivussa.

Kansalaisille suunnatun kyselyn (Aula Research 2021) mukaan heillä on suuri huoli hoitovelasta. Vain kolmannes kyselyyn vastanneista uskoi resurssien riittävän hoitovelan purkamiseen.  Apua tarvitseva joutuu jonottamaan ja odottamaan palveluprosessin joka vaiheessa. Odotetaan hoitoon pääsyä, varsinaista hoitoa, kuntoutusta ja tarvittavia apuvälineitä. Terveydenhuollon ammattilaisena olen omassa työssäni konkreettisesti nähnyt mitä seuraa siitä, kun hoitoa ei aloiteta ajoissa. Tästä aiheutuu hoidettavalle paljon inhimillistä kärsimystä ja taloudellista menetystä. Peruspalveluiden, erikoissairaanhoidon, Kelan ja työnantajien kustannukset kasvavat.

Toimivan palveluverkon tulee muotoutua niin, että sotekeskuksia ja -pisteitä on jokaisen kunnan alueella lähipalveluina. Palvelupaikat voivat olla eritasoisia, palveluvalikoima muotoutuu väestöpohjan ja väestön tarpeiden mukaisesti. Etäpalvelut täydentävät paikan päällä toteutuvia palveluita.

Palveluiden perusta on osaava henkilöstö. Henkilöstön osaamista tulee käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Työnjakoa on uudistettava ja henkilöstön osaaminen otettava täydellisesti käyttöön. Osaamista vahvistetaan panostamalla riittävästi koulutukseen. Näin turvataan laadukas hoito ja palvelu. Hyvä laatu pitää kustannukset hallinnassa. Nämä asiat vaikuttavat myös alan vetovoimaan muiden työelämän parannustoimien ohella.

Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Palveluseteli voi olla kansalaiselle vaihtoehto sellaisissa palveluissa, joissa palvelu on tarkoin rajattavissa ja laatukriteerit määriteltävissä. Palvelusetelin valinnan on kansalaisen voitava tehdä aidosti itse. Sosiaalipalveluissa näitä ovat asumispalvelut ja kotiin tuotavat palvelut, terveydenhuollossa tarkoin määritellyt hoidot ja toimenpiteet.

Vaaleissa on kyse palveluista, joita jokainen kansalainen tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa. Suurin osa käyttää näitä palveluita vuosittain. Tämän vuoksi äänestäminen on erittäin tärkeää.  Koulutukseni, työkokemukseni ja kuntapäättäjätaustani pohjalta minulla on vakaa usko ja luottamus sote-palveluiden parempaan tulevaisuuteen. Palveluita voidaan kehittää ja palveluita voidaan järjestää entistä paremmin.

67 Anneli Näppä (kesk.)
Oulun kaupunginvaltuutettu
Hyvinvointilautakunnan jäsen