Tuore Oulun yliopiston väitöstutkimus: henkilöstö unohtuu usein yrityskaupoissa

Ihmisten väliset suhteet ovat tärkeitä myös yrityskaupoissa. Kuva: Mostphotos

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oululaisistakin yrityksistä on tullut yhä useammin kansainvälisten yrityskauppojen ostokohteita.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa juuri valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan luottamuksellisten ihmistenvälisten suhteiden luominen ostajan ja ostetun yrityksen välille auttaa henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin. Se parantaa myös yrityksen menestymisen mahdollisuuksia.

Muutoksen taustalla olevien syiden avaaminen sekä tuen tarjoaminen paikallisella tasolla auttaa ostavan yrityksen johtoa saavuttamaan ostetun yrityksen henkilöstön luottamuksen.

Ostetun näkökulma unohtuu

Menestyäkseen yrityskaupan jälkeen pääkonttorin on luotava yhtiöiden välille ohjausjärjestelmät, joilla yrityksen tekemisiä mitataan ja säädellään. Yhdistämiseen lähdetään useimmiten ostajan tavoitteet edellä, mutta tärkeää olisi tarkastella asioita myös ostetun yrityksen henkilöstön näkökulmasta.

Usein vaikuttaa siltä, että kansainvälinen yritys ostaa Suomesta teknologiaa ja innovaatioita, mutta unohtaa että ilman ihmisiä ei synny innovaatioitakaan.

KTM Marjo Väisäsen väitöskirja tutkii sitä, kuinka johdon ohjausjärjestelmät voidaan yhdistää niin, että se tukee henkilöstön integroitumista uuteen yhteisöön.

”Usein vaikuttaa siltä, että kansainvälinen yritys ostaa Suomesta teknologiaa ja innovaatioita, mutta unohtaa että ilman ihmisiä ei synny innovaatioitakaan. Tutkimukseni perusteella voisin sanoa, että yhdistymisprosesseissa tulisi keskittyä myös ihmisten integroimiseen, luottamuksen rakentamisen ja avoimen kommunikaation kautta”, Väisänen toteaa yliopiston tiedotteessa.

Ostavalta yritykseltä tarvitaan aktiivista luottamuksen rakentamista ja säännöllistä kommunikointia, jotta ostettavan yrityksen henkilöstöstä saadaan paras mahdollinen työpanos ja sitoutuminen tavoitteisiin.

”Avainasemassa on luottamuksellisten ihmissuhteiden luominen ostavan yrityksen ja ostettavan yrityksen avainhenkilöiden välille heti yhdistymisen alkuvaiheessa.”

Ostavan yrityksen tulisi myös tarjota apua ja neuvoja silloin, kun uudet prosessit ja työkalut aiheuttavat ongelmia sekä neuvoa, kuinka ostetun yrityksen henkilöstö parhaiten käyttää uusia järjestelmiä hyödykseen.

”Tutkimuksessa ostetun yrityksen henkilöstö oppi arvostamaan tiukkojen prosessien tuomia etuja. Etenkin tehokkuus, laatu, tarkkuus sekä ennustettavuus nousivat merkityksellisiksi tekijöiksi.”

Luottamusta on syytä rakentaa

Tutkimustulokset osoittavat henkilöstön suhtautumisen muuttuvan ”pakottavasta” ”mahdollistavaksi”, vaikka prosesseja tai sääntöjä ei sinänsä muutettu. Tutkimus paljastaa, että luottamus vaikuttaa keskeisesti henkilöstön näkemyksiin ohjausjärjestelmistä, jotka koskevat niin johdon tarkoitusperiä, järjestelmien kehitysprosesseja kuin järjestelmien päivittäistä käyttöäkin.

Lisäksi väitöskirja tuo esille, kuinka ohjausjärjestelmien yhdistäminen voi toimia tukena yrityskauppojen kohteena olevan henkilöstön sosiaalistamisessa osaksi uutta yhteisöä.

Kauppatieteiden maisteri Marjo Väisänen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 10.6.2022. Laskentatoimen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Mahdollistavat ohjausjärjestelmät kansainvälisissä yrityskaupoissa (Enabling control in post-acquisition integration). Vastaväittäjänä toimii professori Josep Bisbe ESADE Business Schoolista ja kustoksena professori Janne Järvinen.

Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa TA105 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä tästä linkistä.