Toimettomien käsien määrä lisääntymässä – työpaikkoja vähemmän, työttömyys kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla

Määrällisesti uusia työpaikkoja on yhä eniten avoinna palvelu- ja myyntityössä sekä rakennusalalla. Kuvituskuva: Mostphotos

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Heikentyvä talous ja kysynnän väheneminen näkyvät Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lisäyksenä ja avointen työpaikkojen määrän laskuna. Lokakuun lopussa maakunnassa oli 20 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 100 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Lisäystä noin 18 prosenttia. Syyskuusta työttömien määrä nousi 550 henkilöllä.

Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 150. Moni työnantaja käyttää määräaikaisia lomautuksia heikkenevässä suhdanteessa. Syyskuun lopusta lomautettujen määrä nousi yli 400 hengellä. Erityisesti miesten tilanne on heikentynyt naisiin verrattuna: viimeaikaiset lomautukset ovat kohdistuneet suuresti miesvaltaisiin tehtäviin ja varsinkin rakentamisen aloille.

Maakunnan työttömyysaste oli lokakuun lopussa noin 11 prosenttia ja koko maassa se oli 9,7 prosenttia. Oulun työttömyysaste oli noin 12 prosenttia. Työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, suhteellisesti eniten Pyhännällä sekä Lumijoella.

Työpaikkoja vähemmän

Lokakuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna kaikkiaan 7 100 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 3 500. Uusien työpaikkojen määrä jatkoi laskua lähes kaikissa ammattiryhmissä vuoden takaiseen verrattuna. Vähennystä noin 20 prosenttia.

Määrällisesti uusia työpaikkoja oli eniten avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöille, kuten kiinteistöhuollon työntekijät, myyjät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille, kuten hitsaajat ja kaasuleikkaajat, muut rakennustyöntekijät, talonrakentajat.

Pitkäaikaistyöttömiä enemmän

Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuun lopussa 7 200, mikä oli noin 1 200 eli 20 prosenttia vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko maakunnan alueella ja on valtakunnan toiseksi korkein. Syyskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrässä ei tapahtunut suurta muutosta. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt jo pitkään samalla tasolla ja lokakuun lopussa heitä oli 3 400.

Työttömyys on lisääntynyt suhteellisesti eniten 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja kasvua vuoden takaiseen oli 26,3 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli lokakuun lopussa 2 800, mikä on 400 työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 12 500 ja naisia 8 100. Vuoden 2022 lokakuusta miesten työttömyys on kasvanut 23 prosenttia ja naisten 10,7 prosenttia.

Lokakuussa kaikkiaan 7 800 henkilöä oli mukana työllistymistä edistävissä TE-palveluissa. Kaikista palveluissa olleista henkilöistä 40 prosenttia oli koulutuksessa: työvoimakoulutuksessa oli mukana 1 670 opiskelijaa ja omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 470 henkilöä. Maakunnan aktivointiaste syyskuussa oli 27,5 prosenttia.