Teiden päällystys jäämässä vähäiseksi myös Pohjois-Pohjanmaalla – kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus lisäävät korjausvelkaa

Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät toukokuun loppupuolella. Paikkaustöitä tehdään jatkuvasti ja pääsiäisen jälkeen aloitetaan koneelliset paikkaukset alueen eteläosasta alkaen. Kuva: Ely

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Valtion tieverkon päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat vaihdelleet viime vuosina 220–490 kilometrin välillä. Tämän vuoden arvioitu päällystysmäärä eli 130–150 kilometriä on pienin määrä 2000-luvulla. Vuonna 2022 alueella päällystettiin 240 kilometriä maanteitä. Lisäksi tehtiin erilaisia paikkauksia, kuivatuksen parantamisia ja ylläpidettiin tiemerkintöjä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päällystettyjä maanteitä yhteensä noin 8300 kilometriä. Niiden tarkka korauspäällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana.

”Tämän vuoden päällystysmäärillä pyrimme pitämään vilkkaimman verkon kunnossa, mutta muulle verkolle tehtävät päällystykset ovat hyvin vähäisiä. Vähäinen päällystysmäärä lisää paikkauksien tarvetta. Tänä vuonna teemme paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia yhä laajemmalla osalla tieverkkoa. Tällä tavoin pyrimme pitämään maanteitä liikennettä tyydyttävässä kunnossa vähäisistä päällystysmääristä huolimatta”, toteaa tienpidon asiantuntija Ari Junkkari Ely-keskuksesta.

Huonokuntoisia teitä yhä enemmän

Korjausvelka tiestöllä tulee kasvamaan tänä vuonna kaikista vilkkainta verkkoa lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa huonokuntoisten teiden määrän lisääntymistä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella vaadittaisiin vuosittain 400–500 kilometrin päällystysmääriä, jotta pystyttäisiin ylläpitämään tieverkon nykykuntoa ja korjausvelka ei kasvaisi.

Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät alueella toukokuun loppupuolella ja paikkaustöitä tehdään jatkuvasti ja pääsiäisen jälkeen aloitetaan koneelliset paikkaukset suuremmassa laajuudessa alueen eteläosasta alkaen.