Stora Enso selvittää mittavaa muutosinvestointia pakkauskartonkiin Oulussa – tuotanto voisi alkaa 2025

Stora Enson Oulun tehtaalla on viime aikoina tehty paljon muutostöitä kartonginvalmistuksen käynnistämiseksi. Kuva: Stora Enso

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Stora Enson strategiana on tukea vahvana jatkuvaa vastuullisten pakkausten kysyntää. Vastuulliset pakkaukset ovat yksi Stora Enson strategisista kasvun painopistealueista, joilla se pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa ja vahvistamaan markkinajohtajuuttaan.

Mahdollinen Oulun tehtaan investointi kohdistuisi laadukkaiden vähähiilisten pakkausten segmenttiin, eli elintarvikepakkauksissa, kuten pakaste-, kylmä- ja juomatuotteissa, sekä esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkapakkauksissa käytettäviin kartonkeihin. Kannattavuusselvityksessä tarkastellaan myös miten muuntaminen edistäisi Stora Enson tieteeseen perustuvia tavoitteita vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

”Investointi auttaisi vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään muovia korvaavissa elintarvikepakkauksissa. Selvitämme mahdollisen muunnoksen kannattavuutta ja miten saisimme hyödynnettyä synergiat nykyisen tuotannon kanssa mahdollisimman hyvin ja luotua Ouluun nykyaikaisen suuren mittaluokan tehtaan” sanoo Packaging Materials  -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

”Oulun sijainti lähellä satamaa on ihanteellinen. Vahvan kysynnän lisäksi pystymme nojaamaan kokeneeseen tiimiin ja oppeihin Oulussa jo toteutetusta ensimmäisen koneen tuotantosuunnan muutoksesta, joka on edellä asetetuista kannattavuustavoitteista”, hän lisää.

Mittava muutosinvestointi

Mahdollinen tuotantosuunnan muutos kasvattaisi vuosittaista liikevaihtoa arviolta noin 800 miljoonaa euroa kapasiteetin täyskäytössä. Investoinnin pääomakustannukset olisivat arviolta 900–1000 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026.

Investointi käsittäisi entisen paperikoneen ja arkituslaitoksen muuntamisen, ja siihen kuuluisi myös puunkäsittelyn uudistamista, valkaistua kemihierrettä valmistava laitos, biomassakattila ja jätevesien käsittelytekniikkaa.

Investointi lisäisi kuitupuun kulutusta Oulussa noin miljoona kuutiometriä, hyödyntäen Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen vapautuvia määriä. Investoinnin myötä voitaisiin työllistää 150−200 uutta työntekijää, sisältäen logistiikan ja kunnossapidon. Investoinnissa hyödynnettäisiin yhtiön omaa kemiallisen sellun tuotantoa, mikä vähentäisi Stora Enson riippuvuutta markkinasellusta noin 300 000 tonnilla vuodessa.

Muunnetun koneen vuosikapasiteetti olisi 750 000 tonnia päällystettyä taivekartonkia, päällystettyä valkaisematonta pintakartonkia ja muuta pintakartonkia.

Lue myös