Poikkimaantien parannukseen EU:n tukea yli yhdeksän miljoonaa euroa

Poikkimaantietä pidetään olennaisena väylänä koko Pohjois-Suomen huoltovarmuuden kannalta. Kuva: Sanna Krook / arkisto

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Meneillään olevalle Poikkimaantien parannukselle on myönnetty Euroopan unionilta 9,34 miljoonan euron CEF-rahoitus. Rahoitus kattaa noin neljäsosan Väyläviraston ja Oulun kaupungin toteuttaman hankkeen kokonaiskustannuksista.

Meneillään olevalle Poikkimaantien parannukselle on myönnetty Euroopan unionilta 9,34 miljoonan euron CEF-rahoitus. Rahoitus kattaa noin neljäsosan Väyläviraston ja Oulun kaupungin toteuttaman hankkeen kokonaiskustannuksista.

CEF-rahoitusta myönnetään liikenneyhteyksien kehittämiseen Euroopan unionin alueella ja vihreää siirtymää edistäville liikennehankkeille.

Tiehankkeiden osalta CEF-tukea oli saatavilla vain satamiin johtaville yhteyksille, ja komissio myönsi sitä vain yhdelle tiehankkeelle koko Euroopassa, Oulun Poikkimaantielle, jonka perusparannustyöt ovat olleet jo hyvän aikaa käynnissä.

Poikkimaantien remontilla parannetaan liikenneyhteyksiä Oulussa muun muassa Stora Enson meneillään olevaa kartonkitehtaan miljardi-investointia silmälläpitäen. Entuudestaan ruuhkaisen väylän liikennemäärien odotetaan jopa kaksinkertaistuvan teollisuuden investointien ja Oulun sataman kehittymisen myötä.

Väylävirasto on saanut vuosina 2020–2023 tätä tukirahaa yhteensä 230 miljoonaa euroa. Poikkimaantien parantamiseen saatiin tukea 9,34 miljoonaa euroa. Hankkeen koko kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Poikkimaantie on pääväylä, jota pidetään erittäin tärkeänä alueen metsäteollisuudelle ja vientiyrityksille sekä Pohjois-Suomen huoltovarmuudelle. Sataman saavutettavuudella on koko Suomelle suuri merkitys, koska merkittävä osa maamme viennistä kulkee meriteitse.

Lisäksi Poikkimaantie yhdistää sataman koko Euroopan laajuisiin tieverkkoihin, sillä se luo valtateiden 4 ja 22 kautta yhteyden Euroopan laajuiseen tieverkkoon eli niin sanottuun TENT-T-verkkoon. Väyläviraston mukaan Poikkimaantien parantaminen palvelee Euroopan unionin liikennejärjestelmän päämääriä, sillä tavoitteena on edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista Euroopassa.

”Poikkimaantie on erittäin tärkeä yhteys satamaan. Sen parantaminen kohentaa myös Nuottasaaren alueen teollisuusyritysten kuljetusolosuhteita”, Oulun kaupungin kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma toteaa Väyläviraston tiedotteessa.

Paljon parannuksia

Hankkeen myötä tie levennetään nelikaistaiseksi Kiilakiventien ja Äimäraution välillä. Lisäksi liittymiä ja valaistusta parannetaan, siltoja ja liikennevaloja uusitaan sekä meluesteitä lisätään. Suurin siltainvestointi kohdistuu Oulun ratapihan ylittävän sillan parantamiseen. Entistä paremmat alikulkutunnelit ja liikenne- ja tievalojen lisääminen parantavat tien turvallisuutta.

”Ensimmäisessä vaiheessa parannamme Kainuuntien ja Terminaalitien välistä tieosuutta. Toisessa vaiheessa keskitymme tien läntisimpään päähän eli Terminaalitien ja Oulun sataman porttien väliseen osuuteen”, kertoo projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.

Lue myös