Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin 2023 tiehankkeita kohtuullisesti – teiden päällystyksiä vain vähän

Oulun seudulla uusittiin tai korjattiin perusteellisesti useita siltoja, merkittävimpänä siltakohteena valmistui Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta Haukiputaalla. Kuva: Mun Oulu

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kulunut kesä on ollut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon osalta kaksijakoinen. Tie- ja siltahankkeiden toteuttamisen osalta kesä on ollut kohtuullisen vilkas, mutta päällystyksiä sen sijaan on voitu toteuttaa poikkeuksellisen vähän.

Tiehankkeet sijoittuivat eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Valtaosa hankkeista on ollut erilaisia liittymäjärjestelyjen parantamisia sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantavia hankkeita. Useassa hankkeessa on ollut mukana merkittävä kuntarahoitusosuus tai erillisrahoitus. Hankkeilla on edistetty liikenneturvallisuutta, ympäristöystävällistä liikkumista sekä elinkeinoelämän kuljetusten edellytyksiä.

Teiden uudelleen päällystämisiä pystyttiin toteuttamaan ainoastaan noin 150 kilometrin matkalle, ja jalankulku- ja pyöräilyväylien osalta 7 kilometrin matkalle. Viime vuosina päällystykset ovat kohdistuneet valtakunnallisen linjauksen mukaisesti suurelta osin päätieverkolle, ja alemmalla verkolla maanteitä pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin paikkauksin.

Korjausvelka kasvoi edelleen

Rahoituksen niukkuuden takia vähäliikenteisen tieverkon korjausvelka kasvoi tänä vuonna edelleen. Tämä näkyy myös tienkäyttäjien tyytyväisyydessä. Tienkäyttäjät ovat selkeästi tyytyväisempiä pääteiden olosuhteisiin verrattuna olosuhteisiin vähäliikenteisemmillä teillä. Sorateiden osalta kunnostukset olivat ainoastaan pistemäisiä kelirikkokorjauksia sekä kuivatusten parantamisia.

Merkittävänä kehittämishankkeena käynnistyi Väyläviraston toteuttamana Poikkimaantien parantaminen Oulussa. Poikkimaantien hankkeen käynnistyminen oli sidoksissa Stora Enson investointipäätökseen. Tiehanke parantaa Poikkimaantien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ja tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Joukkoliikenteen kehittäminen jatkuu

Ely-keskus on kuluvana vuonna hankkinut uutta joukkoliikennettä Oulun, Koillismaan ja Oulujokivarren reiteille Kuusamo-Oulu ja Kajaani-Vaala-Oulu. Tavoitteena on ollut parantaa erityisesti työmatkustajia, toisen asteen opiskelijoita ja kaukoliikenteen liityntämatkoja palvelevaa liikennettä.

Lisäksi on käynnistetty matkailijoita palvelevaa liikennettä Oulun ja Rokuan välillä. Oulun ja Hailuodon välisessä liikenteessä Ely-keskus on syventänyt integraatiota Oulun seudun liikenteen kanssa ottamalla liikenteessä käyttöön kaikki OSL:n lipputuotteet.

Ensi vuonna pienille teille

Ensi vuoden osalta maanteiden korjausvelan vähentämiseen on tulossa huomattava lisäpanostus. Rahoitus kohdennetaan nimenomaan päällysteiden korjauksiin, ja ensi vuonna on mahdollisuus kohdentaa kunnostustoimenpiteitä myös keskivilkkaille ja vähäliikenteisille maanteille.

Investointihankkeiden osalta sen sijaan näillä näkymin ensi vuodesta on tulossa laiha; toki mahdolliset lisärahoitukset voivat tilannetta vielä muuttaa. Yksityistieavustuksiin kaavailtu rahoituksen väheneminen tulee vaikuttamaan merkittävästi, koska alueellamme on lukuisia avustuksia tarvitsevia hankkeita, ja tiekunnat on saatu hyvin aktivoitua hakemaan avustusta.