Oulussa haetaan uutta vauhtia rakentamisen ja kiinteistöalan digitalisaatioon

PropTech-klusterissa halutaan nostaa digitalisoitumisen potentiaalia nimenomaan rakennus- ja kiinteistöalalla. Kuvituskuva: Mostphotos

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

PropTechilla tarkoitetaan ratkaisuja, jotka jalostavat tai hyödyntävät rakentamis- ja kiinteistöalan arvoketjuun liittyvää dataa. Ne voivat liittyä esimerkiksi jakelupalveluihin, älykkääseen liikkumiseen ja pysäköintiin, jätehuoltoratkaisuihin, erilaisiin asumisen palveluihin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin ja palveluihin, energiaratkaisuihin, rakentamisen tehokkuuteen, rakennusten ominaisuuksiin, kiinteistön huoltoon tai myyntiin. 

Rakennukset ympäristötekijöinä

Oulun seudulla tiivistetään nyt alan ratkaisuja kehittävien yritysten yhteistyötä, kun Oulussa aloittaa toimintansa uusi, Pohjoismaissa ainutlaatuinen PropTech Oulu -klusteri. Klusterin ytimen muodostaa noin 50 PropTech-ratkaisuja kehittävää yritystä. Näiden lisäksi toiminnassa on mukana joukko ratkaisujen kehittäjiä ja hyödyntäjiä, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatioita sekä rakennusliikkeitä. Kaikkiaan tässä eri toimialoja yhdistävässä klusterissa on mukana yli 200 toimijaa.

”Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne tuottavat yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Alaan liittyy paljon muutakin tehottomuutta, esimerkiksi työn tuottavuuden kehittyminen on ollut alalla perinteisesti matalaa muihin toimialoihin verrattuna”, sanoo projektipäällikkö Antti Kemppainen Oulun ammattikorkeakoulusta.

”Digitalisaatio ei ole samalla tavalla noussut osaksi alan tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden kasvattamista kuin monella muulla toimialalla, ja digitalisoitumiseen liittyy tästä syystä paljon potentiaalia nimenomaan rakennus- ja kiinteistötoimialalla”, hän lisää.

Uusia toimijoita Ouluun

Klusterin tavoitteena on auttaa alan yrityksiä löytämään uusia verkostoja ja tukea pääsyä kansainvälisille markkinoille.

”Lisäksi haluamme rakentaa alalle uutta liiketoimintaa, uusia yrityksiä ja myös tuoda tämän työn mukana Ouluun isoja, globaaleja toimijoita. Klusterin toiminnan läpileikkaavina teemoina ovat vähähiilisyys, digitaalisuus, datan hallinta ja tietoturva”, Kemppainen kertoo.

Klusterin toiminnan käynnistävässä hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla edistetään alan pilotointi- ja kehitysinfrastruktuurien käyttöä ja niiden kehittämistä. Lisäksi kartoitetaan osaamis- ja koulutustarpeita osaavan työvoiman takaamiseksi. Hanketta toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki Oulun Innovaatioallianssin koordinoimana.

Klusterin kick-off-tilaisuus pidettiin 3. toukokuuta Oulun BusinessAsemalla, jossa on koolla noin 100 alan asiantuntijaa.