Oulun yliopisto sai Suomen Akatemialta 12 miljoonaa euroa – rahoituksella vahvistetaan kolmea tärkeää tutkimusalaa

Suomen Akatemian rahoitus vahvistaa Oulun yliopiston keskeisiä tutkimusaloja ja mahdollistaa huippurekrytointeja. Kuva: Sanna Krook

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2023–2028. Oulun yliopistolle rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 12 miljoonaa euroa.

Ouluun profilaatiorahoitusta myönnettiin kolmelle tutkimusteemalle: vetytalous ilmastonmuutoksen ratkaisuna (H2Future), ihmisen vahvuudet digitalisoituvassa maailmassa (Hybrid Intelligence) sekä globaali muutos ja arktisen ympäristön ja ihmisen kestävät suhteet (Front).

”Rahoitus osoittaa, että olemme onnistuneet määrätietoisessa yliopiston tutkimusprofiilin terävöittämisessä ja suomalaisen tutkimuksen laadun kehittämisessä. Tutkimusryhmiltämme kerätyt tutkimusaiheet ja toimenpiteet rakentuvat vakiintuneille vahvuuksillemme ja tarjoavat hyviä mahdollisuuksia monitieteiseen tutkimusaiheiden laajentamiseen ja yhdistämiseen”, sanoo Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi yliopiston tiedotteessa.

Rahoitus mahdollistaa myös korkeatasoisia rekrytointeja Ouluun.

”Rahoitus osoittaa, että olemme onnistuneet määrätietoisessa yliopiston tutkimusprofiilin terävöittämisessä ja suomalaisen tutkimuksen laadun kehittämisessä.”

Nyt rahoituksen saaneille teemoille osoitetaan Oulun yliopiston omaa vastinrahoitusta Suomen Akatemian rahoituksen verran, kuten on tehty aiemmissa profilaatiorahoituksissa. Yhteensä kyseessä on siis 24 miljoonan euron kokonaisuus.

Oulun yliopiston hakemus arvioitiin kolmanneksi parhaaksi kaikista hakemuksista. Yksi tutkimusteema, H2Future, sai kuusiportaisella arviointiasteikolla korkeimman arvosanan 6/6. Vetytutkimukseen kohdistuu suurta painetta ja toiveita huomattavasta hiilidioksidipäästöjen vähentymisestä eri aloilla. Tutkimuksella edistetään vedyn puhtaita tuotantoteknologioita, vedyn hyödyntämistä terästuotannossa ja vetyä kestävien terästen kehittämistä.

Hybrid Intelligence -teema (HI) pyrkii yhdistämään ihmisten ja koneiden vahvuudet eettisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. HI-tutkimuksen avulla kehitetään muun muassa tekoälypohjaisia ratkaisuja koulutukseen ja hoitotyöhön.

Front-teemassa tutkitaan ihmisten, organisaatioiden ja ympäristön resilienssiä eli muutoskykyä ja kestävyyttä. Tavoitteena on laajentaa tietämystä, jota tarvitaan resilienssin vahvistamiseksi globaaleissa muutoksissa.

Yliopisto sai arviointipaneelilta kiitosta myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävistä suunnitelmista sekä kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista.

Rahoitus kuuden vuoden jaksoille

Suomen Akatemian PROFI-rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Nykyisin haku toteutetaan joka toinen vuosi kuusivuotisille jaksoille. Profiloitumisalue on tarkoin valittu tutkimusalue tai temaattinen tutkimuskokonaisuus, jota yliopisto aikoo kehittää strategiansa mukaisesti.

Suomen Akatemia myönsi profiloitumisrahoitusta yhdeksälle yliopistolle yhteensä 100 miljoonaa euroa. Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, jonka jäsenet koostuivat eurooppalaisten yliopistojen rehtoreista ja vararehtoreista.