Oulun matkailuvuosi 2021 oli koronasta huolimatta onnistunut

Oulussa on toivuttu matkailun 2020 romahduksesta suhteellisen hyvin verrattuna moniin muihin Suomen ja Pohjoismaiden kaupunkeihin. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin brändiuudistuksen myötä myös Visit Oulu kiinnitettiin osaksi Oulun uutta brändiä. Siksi myös Visit Oulun verkkosivut uudistuvat ja siirtyvät osaksi oulu.com-sivustoa. Uudet sivut saavat saman brändi-ilmeen Oulun kaupungin kanssa ja linkittyvät olennaisesti osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta ja Oulun kaupungin omia virallisia sähköisiä kanavia. Sivustouudistus toteutetaan kevään 2022 aikana.

Visit Oulun henkilöstössä tapahtui myös muutoksia. Elokuussa Visit Oulun taustaorganisaatio Oulun Matkailu Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti Yrjötapio Kivisaari.

“Kesän 2021 markkinointipanokset olivat merkittäviä. Oulu ja Oulun seutu oli kotimaan kesän matkailun yksi onnistuja verrattuna moneen muuhun matkailualueeseen Suomessa. Pohjolan rengastie ja siihen linkittynyt tarjonta olivat erinomainen lisä koko Oulun seudun kesälle”, Kivisaari iloitsee.

Visit Oulun brändi ja viestintäkanavat toimivat jatkossa pääasiassa Oulun ja Oulun kaupungin alueella toimivien matkailuyrittäjien näyteikkunana. Pohjolan rengastien viestinnässä ja markkinoinnissa nostetaan esiin seutujen monipuolisia kohteita ja tekemistä. Pohjolan rengastie herättää myös kansainvälistä kiinnostusta tarjonnallaan, ja sen englanninkielinen verkkosivu ja sosiaalinen media onkin suunnattu kansainvälisille matkailijoille.

Toiveikkaana uuteen matkailuvuoteen

Oulun Matkailu Oy hallinnoi itse tai oli mukana useammassa hankkeessa, ja niiden myötä oli mahdollista palkata projektiluonteisesti työntekijöitä kehittämään digitoimenpiteitä ja tekemään sisällöntuotantoa sekä panostamaan kestävän matkailun ohjelmaan.

”Huomasimme, että oikealla resurssoinnilla voimme nostaa alueen matkailumarkkinoinnin aivan uudelle tasolle”, Kivisaari toteaa.

“Hankkeiden avulla on lisätty Oulun seudun vetovoimaisuutta helposti saavutettavana, monipuolisena matkailualueena. Tulevaisuudessa matkailijan on entistä helpompi ja vaivattomampi asioida myös digitaalisessa ympäristössä”, Oulun Matkailu Oy:n markkinointikoordinaattori Anniina Merikanto kertoo.

Vuosi 2022 vaikuttaa Visit Oulun näkökulmasta toiveikkaalta. Tavoitteena on kasvattaa matkailuyritysten verkostoa, vahvistaa sekä Visit Oulun että Pohjolan Rengastien brändien tunnettuutta sekä markkinoida matkailijoille vastuullisia, hyvin tuotteistettuja ja digitaalisesti saavutettavia matkailupalveluita ympäri vuoden toimivalla matkailualueella. Tapahtumiin, kokouksiin ja kongresseihin osallistutaan aktiivisesti terveysturvallisuus huomioon ottaen.

Vapaa-ajan matkailu kasvussa

Vuosi 2021 kasvatti vapaa-ajan matkailijoiden osuutta Oulun seudulla. Työmatkustus on koronan myötä vähentynyt selvästi sitä enemmän. Vuonna 2021 vapaa-ajan matkailu kasvoi 23 prosenttia kasvattaen vapaa-ajan yöpymisten osuuden jo yli 62 prosenttiin koko vuoden osalta Oulussa.

Oulun rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärässä ollaan vielä noin 20 prosenttia jäljessä normaalitasolta eli vuoden 2019 volyymista. Oulussa on kuitenkin toivuttu matkailun 2020 romahduksesta suhteellisen hyvin verrattuna moniin muihin Suomen ja Pohjoismaiden kaupunkeihin.

Esimerkiksi koko vuoden 2021 keskimääräinen huonekäyttöaste oli Oulun majoitusliikkeissä 52 prosenttia, mikä oli edelleen korkeampi kuin esimerkiksi Turussa, Tampereella tai pääkaupunkiseudulla. Majoituksen käyttöasteen odotetaan palautuvan koronan jälkeen varsin nopeasti hyvälle 65–70 prosentin tasolle Oulussa.

Vilkas kesäsesonki

Matkailuyöpymiset ovat Oulussa perinteisesti jakautuneet varsin tasaisesti ympäri vuoden. Vuonna 2021 nähtiin kuitenkin ennätysmäisen vilkas kesäsesonki, kun heinäkuun yöpymistilastoissa rikottiin kaikkien aikojen ennätys. Hyvä kesä auttoi monia matkailu- ja palvelualan yrityksiä selviämään koko vuodesta. Myös syksy oli matkailualoilla Oulussa varsin vilkas marraskuun loppupuolelle saakka.

Vuodesta 2022 odotetaan Oulussa edelleen vilkastuvaa erityisesti vapaa-ajan matkailun osalta. Rajoitusten salliessa lukuisat kesätapahtumat, ravintola- ja palvelutarjonta sekä lähiluonto ovat osoittaneet vahvan vetovoimansa kotimaan lomailijoille sekä vähitellen jälleen myös kansainvälisille matkailijoille.