Oulun Energian liikevoitto parani hieman vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna

Vuoden 2022 aikana Oulun Energia jatkoi investointipäätösten tekemistä Laanilan teollisuusalueen kehittämiseksi. Kuva: Oulun Energia

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sodan sytyttyä Oulun Energia luopui Venäjältä tuodun hakkeen ja öljyn käytöstä. Niiden korvaaminen muilla energialähteillä onnistui olosuhteisiin nähden hyvin.

Oulun Energian sähkön ja lämmön jakelun toimitusvarmuus pysyi aikaisempien vuosien tapaan korkealla tasolla. Vaikeasta vuodesta huolimatta myös energiamurrokseen liittyviä investointeja tehtiin onnistuneesti ja vastuullisuustyötä jatkettiin määrätietoisesti.

Oulun Energian tulos vuonna 2022 ei kasvanut samassa suhteessa kuin sen liikevaihto. Liikevaihtoa paisutti sähkön korkea hinta, mutta liikevoittoa kutistivat monet rajusti kohonneet kustannukset.

”Taloudellinen suorituksemme oli turbulenttisissa olosuhteissa kohtuullinen. Oulun Energia -konsernin liikevaihto nousi 268,2 miljoonaan ja liikevoitto 39,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 230 miljoonaa ja 37,4 miljoonaa euroa”, Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen toteaa.

Maltillista hintapolitiikkaa

Oulun Energia ei siirtänyt kustannusten nousua kaukolämmön asiakashintoihin kesken vuoden 2022. Lisäksi yhtiö alensi sähkön verkkopalvelumaksuja eli siirtohintoja viime vuoden huhtikuun alusta lähtien 13,5 prosenttia.

Oulun Energian kaukolämmön asiakashinnat ovat suurten kaupunkiyhtiöiden vertailussa halvimpien joukossa. Sähkön siirron verkkopalvelumaksut ovat myös reilusti valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella.

”Teimme myös normaaleja hintasuojauksia tuottamallemme sähkölle, minkä vuoksi toteutuneet hintamme olivat osittain alempia kuin markkinahinnat”, kertoo Juntunen.

Voittoa alensi seitsemän miljoonan euron alaskirjaus, jonka yhtiö teki Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen kariuduttua. Vuonna 2021 vastaavat kertaluontoiset alaskirjaukset ja varaukset olivat 5,7 miljoonaa euroa turvetuotantoon liittyen.

Investointeja Laanilaan

Vuoden 2022 aikana Oulun Energia jatkoi investointipäätösten tekemistä Laanilan teollisuusalueen kehittämiseksi.

”Laanilaan rakennettavat investoinnit käsittävät uusiutuvaa sähköä hyödyntävän sähkökattilan kaukolämmön tuottamista varten, ekovoimalaitoksen uuden turbiinin sekä puun käyttöpaikkamurskan, joka tehostaa puuraaka-aineen käyttöä Laanilan biovoimalaitoksella. Sähkökattila ja turbiini valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä, käyttöpaikkamurska ensi vuoden alkupuolella”, kertoo toimitusjohtaja Juntunen.

Oulun Energia on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030. Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön- ja lämmöntuotannosta kasvoi vuonna 2022 67 prosentista 70 prosenttiin. Päästöjä yhtiö ilmoittaa vähentäneen yli 33 000 tonnilla eli 8 prosenttia edellisvuodesta.

Kiertotalousliiketoimintansa Oulun Energia siirsi tytäryhtiöönsä Syklo Oy:hyn. Tavoitteena on, että Syklo kehittyy kiertotalouden merkittäväksi toimijaksi Suomessa.