Oulun Energia teki liikevoittoa yli 37 miljoonaa vuonna 2021 – uudet investoinnit osoittaneet toimivuutensa

Ruskon uusi lajittelulaitos on lunastanut paikkansa. Tulevaisuutta varjostaa Venäjän sota, joka tuo huolen polttoaineiden huoltovarmuudesta. Kuva: Oulun Energia

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Toimitusjohtaja Juha Juntunen Oulun Energiasta kertoo yhtiön onnistuneen hyvin paitsi tuotantonsa optimoinnissa myös muun muassa kiertotalouden liiketoimintansa kehittämisessä. Kiertotaloudesta yhtiö on rakentamassa toiminnalleen uutta tukijalkaa.

”Myös ulkoiset olosuhteet olivat meille suotuisat. Talven kylmät säät nostivat energian kysyntää ja etenkin loppuvuoden aikana sähkön hinta vielä nousi ennätyskorkealle”, hän toteaa.

Liikevaihto ja liikevoitto kohenivat

Oulun Energian liikevaihto vuonna 2021 kohosi 230 miljoonaan euroon. Liikevoittoa kertyi 37,4 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaavat luvut olivat 228,4 miljoonaa ja 16,8 miljoonaa euroa.

Perättäisten vuosien tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään vuoden 2021 aikana toteutettujen yritysjärjestelyjen vuoksi. Konserniin kuulunut Oulun Energia Urakointi Oy myytiin Destia Oy:lle maaliskuussa. Laanilan Voima Oy puolestaan lopetti tuotannollisen toimintansa saman kuun lopussa. 

Erityisen tyytyväinen Juha Juntunen on Oulun Energian taloudelliseen suoritukseen, kun ottaa huomioon tehdyt alaskirjaukset.

”Jatkoimme turvevarantoihin liittyvien alaskirjausten ja varausten tekemistä reilun viiden miljoonan euron edestä. Yhteensä olemme tehneet näitä viimeisen kahden vuoden aikana yli 20 miljoonaa euroa”, hän laskee.

Vastuullisuus on Oulun Energian toiminnan keskiössä. Viime vuonna yhtiö kirkasti vastuullisuuden teemojaan. Sellaisiksi nousivat globaalit ympäristöhaasteet, alueellinen elinvoimaisuus ja ihmisistä huolehtiminen.

Kohti hiilineutraaliutta

Keskeinen osa Oulun Energian vastuullisuutta – ja osaltaan vastaus globaaleihin ympäristöhaasteisiin – on toteuttaa ratkaisuja, jotka tekevät sen kokonaan ja osittain omistaman energiantuotannon hiilineutraaliksi.

”Tavoitteemme on vielä vuodessa 2035, mutta tutkimme parhaillaan ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi jo useita vuosia aikaisemmin”, kertoo Juntunen.

Oulun Energia on päättänyt luopua turpeen käytöstä vuoden 2024 aikana. Päästöoikeuksien kallistuminen ja turvetta koskevat veromuutokset ovat tehneet turpeen hyödyntämisestä taloudellisestikin kannattamatonta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa kuitenkin vaikuttaa turpeesta luopumisen aikatauluun, sillä sota on herättänyt huolen polttoaineiden huoltovarmuudesta.

Lisää uusiutuvia energianlähteitä

Hiilineutraaliutta kohti Oulun Energiaa vie myös sen tuotantorakenteen hajauttaminen ja uusiutuvien energialähteiden kasvava hyödyntäminen. Yhtiö päätti viime vuonna muun muassa hankkia 25 prosentin osuuden Suomen suurimmasta tuulivoimapuistosta, joka suunnitelmien mukaan valmistuu Lestijärvelle vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tuulivoimapuiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 1 300 gigawattituntia, josta Oulun Energian osuus on neljännes eli noin 320 gigawattituntia.

Hiilineutraalin kaukolämpötuotteen Oulun Energia toi markkinoille viime vuoden kevättalvella. Tämän valitsemalla asiakkaat voivat itse osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yhtiö eteni myös kaupan ja teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämisessä kaukolämpöverkossa.