Oulun Energia suunnittelee mittavaa vetyinvestointia

Ensisijaisesti Laanilan teollisuusalueelle suunniteltava vedyn tuotantolaitos valmistuu noin neljän vuoden päästä, jos investointipäätös tehdään ensi vuonna. Kuva: Samuli Rinne / arkisto

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulu kaavailee panostavansa tulevina vuosina vahvasti vetyenergiaan. Oulun Energia julkisti tällä viikolla Oulussa järjestetyssä Hydrogen Week -vetytapahtumassa suunnitelmansa rakentaa Laanilaan uusi vedyn tuotanto- ja jalostuslaitos, joka voisi tuottaa 10–30 prosenttia kaupungin vuosittaisesta kaukolämmöstä. Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä ensi vuonna, jolloin laitos olisi valmis vuonna 2028.

Oulun Energian mukaan laitos olisi toteutuessaan iso askel kohti puhdasta energiantuotantoa ja siten luonteva osa kaupunkistrategian mukaista tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.

Kyseessä on Oulun Energian ensimmäinen ja Suomenkin mittakaavassa merkittävä vetyhanke, jonka uskotaan toteutuessaan lisäävän koko Oulun alueen elinvoimaisuutta ja teollisuuden kehitysmahdollisuuksia sekä luovan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Ensisijaisesti Laanilan teollisuusalueelle kaavailtu hankekokonaisuus sisältäisi alustavan suunnitelman mukaan kapasiteetiltaan jopa 100 megawatin elektrolyysilaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitoksen, vedyn ja hiilidioksidin varastoinnin sekä jatkojalostuslaitoksen, jonka lopputuotteena voi olla esimerkiksi metaani tai metanoli.

Saatava lämpöenergia vastaisi noin 10–30 prosenttia Oulun kaukolämmön vuosittaisesta tarpeesta. Näin voisimme tuottaa lämpöä ilmastoystävällisesti ja parantaa kaukolämmön kilpailukykyä.
Kehitysjohtaja Kimmo Alatulkkila, Oulun Energia

Syntyvillä tuotteilla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi maantie-, laiva- ja lentoliikenteessä. Sivutuotteena saadaan alustavan arvion mukaan lämpöenergiaa vuosittain noin 200–400 gigawattituntia, joka voitaisiin siirtää kaukolämpöverkkoon ja happi puolestaan hyödyntää teollisuuden tarpeisiin.

”Saatava lämpöenergia vastaisi noin 10–30 prosenttia Oulun kaukolämmön vuosittaisesta tarpeesta. Näin voisimme tuottaa lämpöä ilmastoystävällisesti ja parantaa kaukolämmön kilpailukykyä”, kertoo kehitysjohtaja Kimmo Alatulkkila Oulun Energiasta.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää paikallisen teollisuuden ja voimalaitosten biogeenisten savukaasujen hyödyntämisen mahdollisuudet vedyn jatkojalostuksessa.

Hankekehitysvaihe käyntiin

Nyt käynnistyvässä hankekehitysvaiheessa tarkastellaan laitoksen toteutettavuutta ja sijaintivaihtoehtoja sekä tehdään vaikutusten arviointia. Investointipäätös on odotettavissa aikaisintaan syksyllä 2025, jolloin laitos voisi olla valmis aikaisintaan vuonna 2028. Kyseessä on kaikkiaan satojen miljoonien eurojen investointi.

Hankekehitysvaihetta vetää P2X Solutions Oy, joka on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Yhtiö rakentaa parhaillaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitosta Harjavaltaan Satakuntaan.

”Oulun Energia on edelläkävijä vastuullisen energian tuottamisessa Pohjois-Suomessa. On hienoa päästä edistämään yhteistä hanketta, joka osoittaa, että vihreä vety on ratkaisu myös lämmöntuotannon päästöjen leikkaamiseen. Toteutuessaan Oulun vetylaitoksen kapasiteetti olisi jopa 100 megawattia, mikä tekee siitä erittäin merkittävän myös Suomen tasolla. P2X Solutionsille hanke tarkoittaisi huomattavaa toiminnan skaalausta ylöspäin Harjavallan ja Joensuun laitoksistamme”, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit Oulun Energian tiedotteessa.