Oulun Energia Oy yhteistyöhön Junnikkalan sahan kanssa Laanilassa

Junnikkala on jo aiemmin sopinut hakkuutähteiden hyödyntämisestä energiatuotannossa muun muassa Oulaisissa. Kuva: Junnikkala Oy

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Energian strategisena tavoitteena on kehittää Laanilan alueesta houkutteleva kohde puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa tarvitseville kumppaneille.

Nyt solmittu sopimus on askel kohti strategista tavoitetta, jossa Oulun Energia palvelee Laanilan alueen nykyisiä ja uusia teollisia kumppaneita monipuolisesti. Tällä hetkellä toiminnan perustan Laanilassa muodostavat biovoimalaitos, joka tuottaa energiatehokkaasti sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä sekä ekovoimalaitos, joka jalostaa kierrätykseen kelpaamattoman jätteen höyryksi ja lämmöksi. Alueella on myös suuri kallioon louhittu lämpöakku, jonka avulla parannetaan lämmöntuotannon energiatehokkuutta.

Solmittu yhteistyösopimus takaa lämmitysenergian jakelun Junnikkalan sahalaitoksen kuivaamoihin Oulun Energian biovoimalaitokselta. Samalla Oulun Energia ja Junnikkala ovat sopineet laajamittaisesta yhteistyöstä uusiutuvan puuenergian hankinnassa, toimituksessa ja käytössä.

Hakkuutähteet käyttöön

Junnikkalan sahan sekä puunhankinnan sivutuotteena syntyy uusiutuvia bioenergianlähteitä eli hakkuutähteitä, purua ja kuorta yli sahan omien lämmitystarpeiden. Ylijääneet bioenergianlähteet hyödynnetään Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa.

Junnikkalan saha käyttää vuosittain noin 700 000 kiintokuutiometriä tukkipuuta, jonka seurauksena syntyvien energiakäyttöön soveltuvien puusivutuotteiden ja tähteiden määrä vastaa noin 15 prosenttia Oulun Energian vuosittaisesta polttoainekäytöstä.

Uusiutuvan energian käyttöä

Yhteistyön ansiosta Oulun Energia etenee suunnitellusti hiilineutraaliuspolullaan kohti uusiutuvaa energiantuotantoa.

Sahatavaran tuotannon lisäys edistää hiilensidontaa, kun puussa oleva hiili sitoutuu rakennuksiin vuosikymmeniksi. Kotimaiseen puuhun perustuva polttoainehankinta myös antaa työtä maakuntaan ja parantaa huoltovarmuutta.

”Olemme todella iloisia, että pystyimme osaltamme edistämään Junnikkalan sahan tuloa Ouluun”, toteaa Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala.

”Yhteistyön ansiosta otamme yhdessä ison loikan kohti kestävää hiilineutraalia tulevaisuutta”.

Oulun sahan investointi on suurin hanke Junnikkalan historiassa.

”Uusi rakennettava sahakokonaisuus on maailman nykyaikaisin ja avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää energiayhtiön ja sahayrityksen välistä synergiaa’’, toteaa Junnikkalan toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Lue myös